Entreprenören Torsten kallar sig själv för ”social innovatör”, lyfts som en förebild av Svenskt Näringsliv och ska hjälpa nyanlända att hitta jobb i Sverige. För det får han tolv miljoner kronor av Arbetsförmedlingen. 

Men, som Arbetet tidigare berättat, får samarbetet ett abrupt slut när Arbetsförmedlingen plötsligt drar i nödbromsen, efter larm från anställda.

När myndigheten granskar underlag tillsammans med Skatteverket ser den att det inte handlar om ”faktiska kostnader”, vilket enligt Arbetsförmedlingen är ett krav för att få stöd.

Mycket senare ska Skatteverket slå ner på fler saker, bland annat att företagsledaren Torsten hyrt två Landrover-jeepar av privatpersonen Torsten. Trots att jeepar knappast kan behövas i verksamheten.

Polisanmäls för bedrägeri

Men det vet inte myndigheterna nu. I stället konstaterar de att det rör sig om falska underlag och fakturor.

Myndigheten polisanmäler Torsten för grovt bedrägeri, och senare väcker en åklagare åtal för grovt bedrägeri och försök till detsamma. Enligt åklagaren har Torsten överdrivit kostnaderna för lokalhyra för lokalerna där de nyanlända skulle vistas om dagarna.

Torstens ena bolag har fakturerat hans andra bolag för lokalhyra. Men själva hyran som betalats till fastighetsbolag är betydligt lägre. Torsten förklarar mellanskillnaden med att hans ena bolag hyrt ut ett koncept till det andra bolaget.

I åtalet står att Torsten lurat Arbetsförmedlingen att under 2016 betala drygt 576 000 kronor för mycket, och försökt få dem att betala ytterligare närmare 879 000 kronor.

Frias helt

Men i en dom från tingsrätten frias nu Torsten helt, både från grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

Enligt den kan det inte blir tal om bedrägeri, bland annat eftersom Arbetsförmedlingen ställt otydliga krav. Det har inte framgått hur kostnader ska redovisas och vilka kostnader som ger rätt till ersättning.

Torstens uppfattning har, enligt domen, varit att han skulle få ersättning för faktiska kostnader ”oavsett vad”. En hyra av ett koncept skulle kunna utgöra en faktisk kostnad, menar tingsrätten.

Den konstaterar också att beslutet från Arbetsförmedlingen ger intrycket av att myndigheten har beviljat projektmedel på nära 18 miljoner kronor till företaget ”utan närmare krav på redovisning av vare sig kostnader eller resultat.”

”Detta må vara otillfredsställande – men är knappast något som (Torsten, reds anm) kan lastas för”, skriver rätten.

Svårt få jobb

Under rättegången berättade Torsten om sin stora skatteskuld på runt tre miljoner kronor och hur han avstår stora delar av sin lön för att betala tillbaka den. Just nu är han timanställd hos en arbetsgivare. 

– Jag hade väldigt svårt att få jobb med min skatteskuld, sade han nyligen under rättegången i Stockholmsområdet.

Åklagare Jens Nilsson har tre veckor på sig att överklaga och säger till Arbetet att han tror att han kommer att göra det.

– Jag tycker att det var feldömt. Jag tycker att de hakat upp sig för mycket på att det inte fanns på pränt.

AF: ”Säkrat upp”

Enligt honom är det tydligt att överenskommelsen varit att Torsten enbart ska få ersättning för de faktiska kostnader han haft i projektet.

– När han skickat in sina räkningar har han fått exakt på kronan, säger Jens Nilsson.

Men kan inte hyra av ett koncept vara en ”faktisk kostnad”?

– Det står i hans rekvisitioner uttryckligen att det avser hyra av lokal. Det står ju inte att det avser hyra av koncept. Det handlar inte om någon hyra av något koncept enligt min uppfattning.

Arbetsförmedlingen skriver i en kommentar till Arbetet att ”rättsprocessen har haft sin gång och det är inte mycket att säga om det”. Enligt myndigheten är det mindre troligt att något liknande skulle hända i dag. Enligt den har flera åtgärder gjorts för att säkra upp kontrollarbetet i den här typen av projekt. Bland annat utvecklade rutiner, krav på uppföljningar och arbetsgivarkontroller. 

”Vidare kan vi nämna att det pågår utveckling av ett systemstöd som ska säkra kvaliteten på ett projekts innehåll, samarbetet med samverkanspartner samt uppföljning och insyn i projektet.”