När nya ämnesbetyg införs 2025 måste skolans ämnesplaner ändras.

Det är naturligt. Lika naturligt är det att se över innehållet i ämnesplanerna. Samhället utvecklas och undervisningen måste följa med.

När regeringen presenterade de nya ämnesplanerna två dagar före nyår fanns dock några överraskande förändringar med i förslaget.

En liten lätt strykning av ansvarig Tidöministers penna och simsalabim, så hade hela avsnittet om svensk arbetsmarknad strukits ur den centrala kursen i samhällskunskap som alla elever läser och förpassats till den utbildningshistoriska sophögen.

Från 2025 kommer svenska gymnasieungdomar alltså inte få någon undervisning i hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar.

Mer Nato, mindre LAS

Inte ens på de gymnasiala yrkesprogrammen kommer denna basala kunskapskurs finnas kvar, något som LO:s utredare Mattias Samuelsson med fokus på arbetsmarknad och utbildning reagerar starkt på.

På sin blogg skriver han:

”Arbetslivets villkor är inte något marginellt i människors i vardagsliv utan snarare en central del i deras vardag och har i allra högsta grad en avgörande betydelse för deras livsvillkor.”

Tilltaget är extra märklig med tanke på skolminister Lotta Edholms egna ord om att innehållet i ämnesplanerna nu får ”ett tydligare framskrivet innehåll”. De ska alltså spegla dagens verklighet.

De kunskaper man behöver om dagens verklighet exemplifierar Lotta Edholm med att samhällskunskap nu får större fokus på ”totalförsvaret och Nato”. Likaså att ”gymnasieelever ska lära sig om olika typer av sparande, hur konsumtionskrediter fungerar och om försäkringar.”

Gymnasielever ska alltså få lära sig om krig, om hur man sparar och hur man lånar till konsumtion.

Men ingenting om den arbetsmarknad de ska ge sig ut på.

Kunskap är makt

Svenskt Näringsliv och högern har dock ännu inte lyckats få strejker förbjudna i Sverige.

Och vi har fortfarande en arbetsmarknad där löner och villkor till stora delar bygger på avtal.

Så självklart är det viktig kunskap, något som vår skolminister naturligtvis måste veta.

Är det så att möjligheten att forma lydiga arbetare redan i skolan hägrar för flera av Tidöavtalets partier. Och att kunskaper om hur man ställer krav och bedömer risker ska strykas ur ämnesplanen lika snabbt som Sverige nu monterar ned sitt arbetarskydd.

Den politiska styrningen av de nya ämnesplanerna bör snabbt rullas tillbaka. Annars är det knappast den sista politiskt sanktionerade förändringen av svensk undervisning vi ser.