Förarbrist, dyra drivmedelspriser och hög konkurrens mellan företag. Bussbranschen är under stor press – och chaufförerna drabbas hårt.

– Företagen tävlar om vem som kan utföra en körning på kortast tid, så man skär ner på minuter överallt. Och det går ut över vår vila.

”Tidspressen har ökat”

Det säger Emma Thorsberg som jobbat som busschaufför i nio år. Både inom beställnings- och linjetrafik. Hon berättar att tidspressen ökat och med den stressen. Timmarna mellan skiften blir färre och vilan under passen ibland obefintlig:

– I bästa fall blir det väl fem minuter till att ta rast, gå på toa och äta, säger hon.

Att chaufförerna inte återhämtar sig tillräckligt märks i en granskning som Trafikverket och Polismyndigheten gjorde i fjol. När myndigheterna tittade på hur väl bussbranschen följer de krav och regler som finns fick nämligen var tredje förare en anmärkning kopplad till kör- och vilotider.

– Det är en säkerhetsrisk. Får man ingen vila får man inte heller någon bra koncentration, och det behöver man som busschaufför, säger Andreas Kindesjö.

Andreas Kindesjö, central ombudsman på Transport .
Andreas Kindesjö, central ombudsman på Transport .

Omöjligt att följa tiderna

Han är central ombudsman på Transport och har själv jobbat som lastbilschaufför. Han säger att problemet är detsamma: det är många gånger omöjligt att följa tiderna, redan på pappret.

Och flera förare som vittnar om samma sak. Magnus Wainebro som kört buss i 35 år har börjat säga emot när han märker att planeringen brister: 

– Man har ju med åren lärt sig hur lång tid det tar att köra mellan olika ställen. Jag har varit med så länge att jag säger ifrån när jag ser att det inte fungerar. Och det är ofta.

Han fortsätter:

– För många nya är det nog värre, man försöker köra ikapp istället och det är inte bra.

”Förväntas mer av förare”

Inom beställningstrafiken beror stressen inte bara på att scheman pressas utan också på att förarnas arbetsuppgifter ökat, berättar Andreas Kindesjö på Transport:

– Det förväntas mer av en förare i dag än förr.

Rasterna finns där, inplanerade i schemat. Men föraren ska också lasta på passagerare, kolla biljetter, ta hand om väskor, städa bussen. I många fall också agera reseledare: sälja snacks och dryck under rasterna, checka in passagerare på hotell, se till att de får mat.

– Frågan är ju då om du verkligen fått någon vila om rasten blir upphackad av annat, säger Andreas Kindesjö.

Men i juli implementeras en ny EU-regel som kan förebygga förartrötthet.

Varnar om man inte är tillräckligt pigg

Alla nyregistrerade bussar och lastbilar ska från och med då vara utrustade med ett antal tekniska säkerhetsfunktioner. Bland dessa: ett system som identifierar och varnar om föraren inte är tillräckligt pigg eller blir distraherad.

– Jag tror det kan vara jättebra med en påminnelse om att ta rast. Kroppen behöver kanske en paus trots att du inte märker det förrän det är för sent, säger busschauffören Emma Thorsberg.

Men även om varningssystemet kan bli ett hjälpmedel för förare och bolag att bli mer uppmärksamma på kör- och vilotider påpekar Andreas Kindesjö att det inte kommer ta bort de grundläggande problemen: att bussbolagen bokar körningar med snäva tidsramar och att rasterna spenderas med annat än vila.

– Men absolut, systemet kommer ju av en anledning, avslutar han.

Nya EU-krav om tekniska varningssystem

Några av de nya systemen som nya bussar och lastbilar ska ha:
Intelligent hastighetsstöd: System som hjälper föraren att hålla en hastighet som är lämplig för vägmiljön genom att ge återkoppling. 

Backningsövervakning: System för att göra föraren medveten om personer och föremål bakom fordonet i för att undvika kollisioner vid backning. 

Varning vid förartrötthet och eller distraktion: System för att bedöma förarens uppmärksamhet genom analys av fordonssystem och varna föraren om så behövs.

Registreringsapparat för händelsedata: System för att registrera och lagra viktiga kollisionsrelaterade parametrar och uppgifter kort före, under och omedelbart efter en kollision. 

Dödavinkeln-system för att upptäcka fotgängare och cyklister:

  1. oskyddade trafikanter ska bli mer synliga från förarsätet
  2. ger en varning för att undvika kollisioner oskyddade trafikanter. 

Däcktrycksövervakning: Fordonen ska utrustas med ett tillförlitligt system för övervakning av däcktryck som i fordonet kan varna föraren om trycket minskat i något däck.”

Källa: EU-kommissionen