Det är starka ord spårvagnsförararen Per Jarnebrink tar till när han drar parallellen till den allvarliga spårvagnsolyckan i Göteborg 1992 där 13 personer dog och många skadades. Han har varit med länge och jobbar nu extra som pensionär. 

– Fortsätter det på det här viset har vi snart en ny Vasaplatsolycka. Så pressade är förarna.

Ändå är det inget han säger i affekt. Han skrev nämligen samma sak i en intern arbetsmiljöanmälan till arbetsgivaren i november i fjol.

Pressade tidtabeller

Läget för spårvagnsförarna i Göteborg är tuffare än vanligt. Det menar både föraren Per Jarnebrink och arbetsplatsens huvudskyddsombud Per-Åke Karlsson som skickat in en anmälan till Arbetsmiljöverket om att de inte lyckats få gehör från arbetsgivaren, som Göteborgs-Posten var först med att rapportera.

Kärnan enligt dem är pressade tidtabeller som gör att förarna inte hinner ta pauser. Det finns ingen marginal för oväntade hinder i trafiken, något som är vanligt nu i och med stadens många byggprojekt.

– Åker du på en broöppning på nya Götaälvbron (Hisingsbron, reds anm) så hamnar du efter i kanske tre timmar och hinner varken ta paus eller utföra arbetsuppgifter vid ändstationen. Det tar åtta minuter varje gång den åker ner, säger Per Jarnebrink.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket mår inte förarna bra. Göteborgs spårvägar har inte anpassat sina tidtabeller efter de resurser man har. ”För att klara den beställda mängden trafik ansträngs tidtabellerna och i spårvagnsförarens arbetsvardag finns körtider som är orimliga med tanke på hur spårbana och trafikmiljö ser ut”, står det i anmälan. 

Låst vid förarplatsen

De kritiska förarna tycker att arbetsgivaren tänker för teoretiskt utan hänsyn till vardagen när de planerar. Det illustreras tydligt av följande mening i anmälan: ”Spårvagnen skall ibland befinna sig på två olika geografiska platser samtidigt.” Skyddsombudet kräver att förarna får veta vad de ska prioritera bort när tiden inte räcker till.

Per Jarnebrink betonar att stress och bristande återhämtning kan leda till olyckor.

– Om du inte fått sträcka på benen blir du låst vid din förarplats. Och vi avgår fast vi inte tagit den paus vi har rätt till, för vi vill att folk ska komma i tid till sina jobb.

”Ändå hoppfull”

Huvudskyddsombudet Per-Åke Karlsson gjorde nyligen en anmälan till Arbetsmiljöverket. Han tycker inte att de fått gehör av arbetsgivaren när de anmält problemen internt. 

– Det har bara dragit ut på tiden. Jag är väl ändå hoppfull. Det enda arbetsgivaren kan göra som jag ser det är att glesa ut trafiken. 

Tror du att stressen och bristen på återhämtning kan leda till olyckor? 

– Det är jättesvårt att säga. Men det är klart att det är ganska nära till att dra den slutsatsen. Stress gör ju att du får nedsatt koncentration, säger Per-Åke Karlsson.

Men att stoppa arbetet genom ett så kallat skyddsstopp är inte aktuellt. Det är ingen omedelbar fara för de anställdas liv och hälsa, påpekar Per-Åke Karlsson.

– Det skulle väl vara om sjukskrivningstalen plötsligt drar iväg och det beror på arbetsmiljön. På sikt är det riktigt allvarligt och nu börjar vi märka att människor inte vill jobba och att de slutar. 

Göteborgs spårvägars vd Linda Rudenwall skriver till Arbetet att de står inför en svår utmaning när det gäller framkomligheten i staden och att de tar situationen på största allvar. ”Vi arbetar prioriterat med åtgärder på kort, medel och lång sikt för att få maximal framfart i frågan. Trafiksituationen i centrum är komplex, varje dag är inte den andra lik med olika typer av störningar. Det är därför svårt att hitta åtgärder som ger en direkt effekt på framkomligheten och punktligheten.”