2020 hade LO-förbunden drygt 52 000 skyddsombud enligt en enkät som Arbetet då skickade till förbunden. Då visade det sig att antalet hade minskat med drygt 12 000 sedan 2012.

När Arbetet nyligen granskade protokollen från Arbetsmiljöverkets inspektioner visade det sig att skyddsombud saknades sex av tio gånger. Den främsta anledningen sägs vara bristen på skyddsombud.

Men nu kan den negativa utvecklingen ha vänt. När Arbetet på nytt ställer frågan till förbunden visar det sig att antalet skyddsombud år 2023 är något högre än det var 2020. Men fortfarande saknas 11 000 jämfört med för tio år sedan.

”Tappade under pandemin”

Ett av förbunden som fått fler skyddsombud är Hotell och restaurangfacket, HRF.

– Under pandemin tappade vi oerhört många skyddsombud, av förklarliga skäl. Så nu har vi haft ett förstärkt systematiskt arbete för att rekryter alla typer av förtroendevalda, men i synnerhet skyddsombud under 2023, säger Peggy Nyholm, HRF:s avtalssekreterare.

Och det har gett resultat. Enligt henne har antalet skyddsombud ökat med drygt 25 procent under året och är nu fler än innan pandemin.

Stöttar skyddsombuden

Bland annat har man satsat hårt på arbetsplatsbesök och en ny utbildningskedja.

– Vi har också infört ett mentorskap där varje ombudsman är mentor för ett antal förtroendevalda, för att stötta dem i deras vardagliga arbete på arbetsplatsen. Vi hade ett arbete på plats tidigare men nu är det mer strukturerat, uttalat och förstärkt, säger Peggy Nyholm.

Pandemin slog alltså hårt mot branschen då många blev av med jobbet. Men när vändningen kom gjorde den det med besked. 

– Det blev en boom i branschen efter pandemin när alla ville ut och käka. Då var det ett dukat bord för oss. När besöksnäringen anställde tusentals människor så fanns det ju många att rekrytera och organisera.

”Det var roligt att höra”

Ett annat av de förbund som bidragit till den utvecklingen är GS-Facket.

– Det hade jag faktiskt ingen koll på, men det var roligt att höra, säger Patrik Karlsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på GS.

En förklaring till ökningen kan vara att man i slutet av förra året gjorde närmare 400 arbetsplatsbesök med fokus på arbetsmiljö och skyddsombudens arbete. Även om det är för tidigt att säga om det gett någon effekt i form av nyanmälda skyddsombud, så beskrivs det som en framgång av Patrik Karlsson.

Förbundet har i dag 270 fler skyddsombud än för tre år sedan, en ökning med närmare 20 procent.

Men Patrik Karlsson ser också att det finns problem att få folk att ta på sig uppdraget. Med slimmade organisationer kan man hamna i kläm som skyddsombud.

– Det kan vara jobbigt att störa produktionen för man vill inte hamna i bråk med vare sig chefer eller sina arbetskamrater.