LO:s ordförande Susanna Gideonsson ställer inte upp för omval på kongressen i vår. Nu pågår ett intensivt arbetet med att hitta hennes efterträdare, både för valberedningen, och i LO-förbunden som ska lämna förslag på lämpliga kandidater.

– Jag skulle gärna se att vi får en kvinnlig ordförande igen. Och en kvinnlig avtalssekreterare, säger Lennart Mauritzon, ordförande för Fastighets.

– LO har aldrig haft en kvinnlig avtalssekreterare och det finns ytterst kompetenta tjejer som kan steppa upp, fortsätter han. 

Några namn vill han dock inte nämna. Det vill inte heller de personer i ledningen för andra LO-förbund som Arbetet talat med.

”LO:s ordförande måste gå igenom rutan”

Samtliga hänvisar till att diskussionerna fortfarande pågår inom förbunden och att det i första hand är en fråga för LO:s valberedning.  

Att nästa ordförande ska vara en person som kan föra ut LO:s frågor i samhällsdebatten och synas i medier är dock viktigt.

– Det är en fördel med någon som är utåtriktad och tycker om rollen som innebär att synas och ta debatten, säger Livs ordförande Eva Guovelin.

Hon får medhåll av Lennart Mauritzon på Fastighets.

– Det är en så publik roll att man måste trivas i rampljuset. Man måste gå genom rutan och vara intressant att se och höra på, så att medier tycker att det är intressant att kontakta LO:s ordförande.

– Men det är också viktigt att vara en enande och tydlig kraft inom LO, tillägger han. 

IF Metalls ordförande Marie Nilsson poängterar att det också bör var någon med gedigen facklig erfarenhet. 

– En efterträdare bör ha en bra kännedom om LO-förbunden och medlemmarnas villkor på en stundtals tuff arbetsmarknad. Gärna någon med bakgrund i en förbundsledning, skriver hon till Arbetet. 

Nya möjligheter med ny ledning

Men det är inte bara en ny ordförande som ska väljas på LO:s kongress i maj. Hela LO-ledningen blir ny, då inte heller LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson eller förste vice ordförande Therese Guovelin ställer upp för omval. Platsen som andre vice ordförande är vakant sedan tidigare.

–  Jag tror att valberedningen kommer att få ett tufft arbete med att pussla ihop detta men det kommer säkert fram goda kandidater till uppdragen, skriver Transports ordförande Tommy Wreeth i ett mejl.

Pappers ordförande Pontus Georgsson ser det både som en för- och nackdel att hela ledningen blir ny.

– Det är klart att en viss kontinuitet hade varit bra, men det kan också vara bra med fyra nya som startar loppet samtidigt och bygger upp samarbetet från grunden. 

Det håller Lennart Mauritzon med om.

– Det här är möjlighet att få ett helt nytt lag och en chans att revitalisera LO, säger han.  

Att se till så att den nya ledningen får en bra sammansättning är en lika viktig uppgift för LO:s valberedning som att hitta en ny ordförande.

– Det ska vara en bra könsfördelning och en bredd när det gäller olika branscher, säger Eva Guovelin, ordförande för Livs. 

”De har ett särskilt ansvar”

Vilka förbund personerna i ledningen kommer ifrån ser hon som mindre viktigt än vilka egenskaper och kompetenser personerna har. 

Pontus Georgsson från Pappers tycker dock att vissa förbund har en större uppgift inom LO än andra. 

– Jag trycker att de stora förbunden ska ta ett särskilt ansvar för LO. IF Metall och Kommunal, har tillsammans har mer än hälften av LO-förbundens medlemmar och då är det rimligt att de tar mer ansvar för LO som helhet, säger han, men tillägger samtidigt att ledningen ska representera hela LO och inte några enskilda förbund. 

Senast den 9 februari ska förbunden lämna förslag på vilka de vill se i LO-ledningen till valberedningen. När valberedningen presenterar sitt förslag är ännu inte fastställt. Den nya ledningen väljs sedan på kongressen den 17-20 maj.