I november 2023 berättade Susanna Gideonsson i Arbetet att hon ställer upp för ytterligare fyra år som LO:s ordförande.

Nu har hon ändrat sig.  

– Den enkla anledningen är att 2023 var ett riktigt skitår på det personliga planet. Flera nära släktingar och vänner dog. Under julhelgerna frågade jag mig om jag verkligen skulle orka jobba så intensivt som det krävs i fyra år till, säger hon i en intervju med DN

”Satsa på nära och kära”

Susanna Gideonsson säger till DN att hon landade i ett ”nej” efter att ha veckopendlat i 20 år mellan sitt hem i Umeå och Stockholm.

– Att min pappa dog 89 år gammal i höstas är naturligt, men inte alla andra begravningar jag har varit på senaste året. Det är helt enkelt dags för mig att satsa på nära och kära, skaffa mig ett vanligt liv på hemmaplan. Det känns också rättvist mot LO som nu kan välja en ledning som kan ge allt det som krävs.

Kamp för att komma ikapp

I ett mejl som Susanna Gideonsson skickade till samtliga anställda vid LO samt till LO-distriktens ordföranden på tisdagsförmiddagen berättar LO:s ordförande också att uppdraget har varit svårt, och att hon fick en dålig start.

”Egentligen kämpar jag fortfarande för att komma ikapp den förlorade period vi delvis hade under pandemin”, skriver Susanna Gideonsson i mejlet.

”Jag kunde inte bygga börja ordentliga relationer och kontakter med alla på LO-borgen och runt om i LO-distrikten förrän efter pandemin. De första åren var också ganska turbulenta både politiskt och fackligt med de böljande förhandlingarna om nytt huvudavtal.”

Hela ledningen byts ut

I och med att Susanna Gideonsson inte står till förfogande för omval behöver LO:s kongress i maj välja en helt ny LO-ledning. Även förste vice ordföranden Therese Guovelin och avtalssekreteraren Torbjörn Johansson tackar för sig (posten som andre vice ordförande är vakant).

Valberedningens ordförande Malin Ackholt svarar fåordigt på frågan hur detta påverkar valberedningens arbete.

– En valberedning ska alltid utse det bästa laget. Men visst, vi har ett omfattande arbete framför oss.

Före jul talade valberedningen med samtliga LO-förbund om deras förväntningar på LO och LO:s ledning den kommande kongressperioden.

Senast den 31 januari ska förbunden lämna sina förslag till valberedningen.

Har era samtal med förbunden visat på bristande stöd för Susanna Gideonsson?
– Vi har inte diskuterat personer med förbunden, utan hur de ser på LO:s roll och framtid. De är eniga om att de vill se ett starkt LO och att LO har en viktig roll i samhällsdebatten, svarar Malin Ackholt.

”Gjort ett bra jobb”

IF Metalls ordförande Marie Nilsson säger i mejl till Arbetet att Susanna Gideonsson ”har gjort ett bra jobb som LO-ordförande i en turbulent tid” och att IF Metall gärna hade sett att hon varit kvar som ordförande.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård skriver i ett sms att LO i Susanna Gideonsson ”har haft en stark ordförande som tog LO igenom en tuff period med tanke på coronapandemin och ändå lyckades samla kraft inför tuffa avtalsrörelser”. Malin Ragnegård har respekt för LO-ordförandens uppdrag: ”Man står i frontlinjen för miljoner arbetstagares villkor, det kräver att man har både ork och energi.”

Kortast på posten

Susanna Gideonsson blev LO-ordförande 2020, då kom hon från LO-förbundet Handels där hon hade varit ordförande sedan 2014.

Även om hennes tid på posten blir kort har det hunnit hända mycket både i den fackliga världen, i politiken och i omvärlden. En ny las-överenskommelse, strider i avtalsrörelsen och en pandemi. 

På DN:s fråga om vad hon är mest nöjd med svarar hon att LO gjorde mycket bra under pandemin. Hon tar som exempel att LO drev på för skyddsutrustning, vaccinering och slopande av karensdagen. Hon nämner även att fack, arbetsgivare och politiker lyckades behålla det svenska systemet med kollektivavtal trots EU-kravet på minimilöner.

Till Arbetet säger Susanna Gideonsson att frågorna om omställning har hört till de viktigaste under hennes tid som LO-ordförande.

–Det gäller inte bara nyindustrialiseringen och omställningen till nya jobb, utan också klimatomställningen och omställningen till höjd beredskap i Sverige. Det senare är lite ovan mark för LO, men arbetarnas synpunkter måste komma fram när beslut tas utifrån beredskapsfrågan.

”Skämskudde”

Minst nöjd är Susanna Gideonssom med vad hon kallar för en ”skämskudde”, nämligen att fackrörelsen inte lyckats göra mer för att begränsa deltids- och visstidsarbeten, där kvinnor är särskilt drabbade. 

– Vi gjorde ett mycket bra jobb under pandemin, men jag skäms över att så många kvinnor fortfarande har svårt att leva på sin lön, säger hon till DN.

Vad kommer du att ägna de fyra månader du har kvar som LO-ordförande åt?

– Jag kommer att fortsätta arbetet med arbetsmiljöfrågor, arbetslivskriminalitet och avskaffandet av karensavadraget. De frågorna står på högkant fortfarande. Och så ska vi ro i land de pågående förhandlingarna om försäkringar. Det finns hur mycket som helst att jobba med, säger Susanna Gideonsson till Arbetet.

Susanna Gideonsson säger att hon inte tänker sluta arbeta när hon lämnar posten som LO:s ordförande, men vad för slags arbete det blir vet hon inte.

Susanna Gideonsson blir i och med sin avgång den LO-ordförande som suttit kortast på posten sedan Gunnar Andersson. Han valdes till ordförande år 1946 men hann dö i lunginflammation innan tillträdet.