När LO:s kongress samlas den 17 – 20 maj nästa år ska den utse fyra personer att leda LO de kommande fyra åren.

Förutom en ordförande säger stadgarna att en förste och en andre vice ordförande samt en avtalssekreterare ska väljas.

Valberedningen talar som bäst med LO-förbunden för att få in förslag och synpunkter, men Arbetet kan berätta att bara ordföranden Susanna Gideonsson ställer upp för omval.

– Ja, jag är tillgänglig, bekräftar Susanna Gideonsson, som påminner om att hon tillträdde som ordförande under pandemin och inte kunde påbörja sitt arbete för fullt förrän en bit in på kongressperioden.

”Åtta år räcker”

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin valdes till sin post på LO-kongressen i juni 2016.

– Det har varit åtta spännande, händelserika, utmanande och roliga år. Men åtta år är lagom för mig, säger Therese Guovelin, som tidigare ledde Hotell- och restaurangfacket under lika lång tid – först som vice ordförande, och från 2014 till 2016 som ordförande.

Torbjörn Johansson valdes till LO:s avtalssekreterare av kongressen 2012 och är den som har suttit längst i LO:s nuvarande ledning.

”Står längst fram i fronten”

– Man blir krigstrött. Man står längst fram i fronten. Det är ett uppdrag som tar mycket på en, säger Torbjörn Johansson.

LO:s avtalssekreterare står i själva verket på två fronter. Dels gentemot arbetsgivarna, dels internt inom LO, där uppdraget är att hålla samman LO-familjen i avtalsrörelser och andra sammanhang.

– Medlemmarna kanske inte uppfattar det, men man hamnar i väldigt mycket blåsväder. Det är tid för mig att lämna över, säger Torbjörn Johansson.

På LO-kongressen 2020 valdes Lisa Bengtsson till andre vice ordförande. Den posten har varit vakant sedan Lisas Bengtsson lämnade den av hälso- och familjeskäl i slutet av 2021.

Av de fyra som valdes att leda LO på LO-kongressen 2020 ställer därmed bara en upp för omval på kongressen 2024.

– När Therese Guovelin och Torbjörn Johansson slutar efter två respektive tre kongressperioder tar de med sig massor av kompetens. Självklart kommer det att påverka, säger Susanna Gideonsson.

– Samtidigt ser jag att det finns goda krafter i förbunden. Så jag är övertygad om att framtiden är ljus.