Inte på 100 000 år har vi varit uppe i de temperaturer som uppmättes 2023.

Människor dör, skördar förstörs och allt fler platser blir obeboeliga. Ihop med ett flertal allvarliga konflikter innebär detta ett akut krisläge som förr eller senare kommer i kapp oss alla. 

Rekordvärmen innebar ingen pangsommar på hemmaplan – men en vargavinter som avslöjat all underfinansierad infrastruktur.

Men det blev inga riktade insatser för klimatet. Det ser inte ut som att regeringen är villig att låneinvestera i varken bättre vägar, tåg som går eller räls det faktiskt går att köra på. 

Misstroende mot Pourmokhtari

Det blev inte heller några sänkningar av koldioxidutsläppen i Sverige vilket fått Centerpartiet och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet, att väcka misstroende mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari. 

Ministern själv säger sig vara nöjd med sin insats hittills, statsminister Ulf Kristersson likaså. Vad exakt de är nöjda med är svårt att förstå. Kritiken mot Pourmokhtari har inte varit nådig. Med rätta. 

Vi har fått slaktade biståndsbudgetar där den rättvisa klimatomställning Sverige investerat i internationellt nu får stå tillbaka.

Vi har fått strängare tonläge mot klimataktivister och en relativisering av utsläppens effekter på Sverige och världen. 

Vi har fått lagstiftning med syfte att skrämma och tysta kritiska röster. Vi har mindre pengar till att fixa tåghaveriet. Den som är aktiv i civilsamhället kan inte heller räkna med att få delta i det demokratiska samtalet, enligt Pourmokhtari.  

Inget klimatsnack på Folk och Försvar

Hon lovade sin avgång om hon inte lyckades med sitt uppdrag. Istället för att erkänna nederlag ägnar hon sig nu åt att trolla med siffror.

Men inte ens parallella kriser stör ut klimatkraven både experter och aktivister ställer. 

En sällan skådad tillbakagång sanktionerad av en, i alla fall enligt egen utsago, progressiv liberal. 

I veckan arrangerades Folk och Försvars årliga rikskonferens. Dit flögs (!) politiker och andra högdjur för att diskutera säkerhet, fred och demokrati. Klimatfrågan lyste med sin frånvaro, något bland annat Supermiljöbloggen uppmärksammat. 

Faktum kvarstår dock att varken Sverige eller världen kan vara säker om denna utveckling inte bromsas.

Och visst går det att förhandla om både migration och en klimatplan på EU-nivå men ingen kommer undan klimatet. 

Kärnkraft är inte lösningen

Nu rustar vi både folk och försvar till krigstider. Överbefälhavaren sa det rakt ut: alla behöver förbereda sig för krig. Ett hot från öst har smugit sig på över tid och läget är allvarligt.

När det kommer till försvarspolitiken verkar i stort sett alla eniga: säkerhet kostar pengar men är inget vi vare sig kan eller bör kompromissa med.

Att inte orka tänka lika långt i frågor som rör beredskap, hållbar infrastruktur och, som rikt land, ta ansvar globalt kommer att märkas.

Och märks redan nu. 

Kärnkraft verkar fortsatt vara mirakelkortet regeringen satsar allt på.

Hur den ska lösa den ökade dödligheten till följd av värmeböljor som redan nu drabbar hela världen, däribland Sverige, av blir nog svårt att svara på.