Lite mer än en vecka har gått sedan en bygghiss på ett bygge i Ursvik i Sundbyberg rasade 20 meter mot marken och fem personer miste livet. 

Det var ABC Ställningsmontage som monterade bygghissen, något som bland annat tidningen Byggnadsarbetaren har rapporterat. Enligt hisstillverkaren Alimak Group, som skickade ut sina experter till olycksplatsen, hade hissen installerats fel. Det kan ha varit orsaken till att hisskorgen föll till marken, enligt Alimak.

Nu kan Arbetet berätta att ABC Ställningsmontage flera gånger fått kritik för brister i arbetsmiljön.

Flera bolag i koncernen

Bolaget är ett av många dotterbolag till moderbolaget ABC Scaffholding. Utöver ABC Ställningsmontage finns sju ytterligare dotterbolag. 

Den 6 september inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsmiljön hos ett av dem, ABC Bygghissar och Byggmaskiner i Jordbro i Stockholm. Inspektören slår ner på att bolaget inte har undersökt och riskbedömt arbetsförhållandena vid arbetsstället.

Det finns brister som kan innebära risk för att de som jobbar där skadas. Här nämns ensamarbete, bilkörning, användning av stegar, handhållna maskiner med mera.

Sommaren 2022 inspekteras underbolaget Ställningsbyggarna i Skåne. Ställningen på arbetsplatsen saknar fotlist, som är en del av skyddsräcket. 

2021 beslutar Arbetsmiljöverket om en sanktionsavgift för dotterbolaget Extern Resurs i Örebro efter att ha varit ute på ett bygge. Fallskydd saknades på en höjd på åtta meter. 

År 2020 gav förvaltningsrätten Arbetsmiljöverket rätt att kräva en sanktionsavgift på 68 100 kronor av ABC Ställningsmontage. Orsaken var att arbete utförts utan fallskydd på ett bygge i Sollentuna. 

Trots att fallhöjden är fyra meter har den som jobbar inte kopplat in sin sele. När inspektören från Arbetsmiljöverket frågar varför svarar arbetaren att det inte finns någonstans att koppla in sig vid montering av rören.

2019 beslutade Arbetsmiljöverket om en sanktionsavgift som också gällde att det saknades fallskydd. Då gällde det ett bygge i Haninge. Fallhöjd: 10 meter.

Rasad byggställning

Arbetet har även hittat fler exempel längre bak i tiden (se faktaruta). Det handlar om olyckor, en rasad byggställning. Men sticker bolaget ut i branschen?

– Jag skulle säga att det där är vardag i branschen. Det är en problemfylld bransch över lag, konstaterar Jari Viitakangas, expert på ställningsbranschen på Byggnads. 

Håkan Carlsson, kanslichef på branschorganisationen Ställningsföretagen, Stib, skriver till Arbetet att ABC Ställningsmontage inte är ökända i branschen, men lägger till ”med den information vi har i dag”. Stib kommer att följa utredningarna som nu görs och samla in historik från bland annat Arbetsmiljöverket.

“Dumpat priserna”

Jari Viitakangas på Byggnads har ägnat de senaste tre åren åt att granska ställningsbranschen. Hans bild är att den sedan 90-talet jobbat mer aktivt för att få till bättre villkor och utbildning för de som jobbar. 

– Men det går alldeles för sakta. De har dumpat priserna och alla hänger på. Ingen vågar stå upp för branschen. Beställarna vet att de inte behöver betala mer än 430 kronor i timmen medan en rörmokare får 800. 

Han beskriver en bransch med många led av underleverantörer. Ställningsföretag som anlitar östeuropeiska bemanningsbolag, som inte följer svenska regler. 

– Vi måste stärka upp det här. Det fuskas för mycket. 

Arbetet har sökt ABC Ställningsmontage men företaget har inte återkommit. Till tidningen Byggnadsarbetaren sade regionchef Jeanette Hedman dagen efter olyckan att det nyligen skett en höjning av hissen och att den sedan dess ”gått för fullt”. Och att företaget jobbar efter strikt säkerhet och ”följer alla säkerhetsrutiner när vi arbetar”.

– Vi har full dokumentation på allting.

Arbetsmiljöbrister hos ABC-bolagen

Den 6 september inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsmiljön hos ABC Bygghissar och Byggmaskiner i Jordbro i Stockholm. Inspektören slår ner på att bolaget inte har undersökt och riskbedömt arbetsförhållandena vid arbetsstället. Det finns brister som kan innebära risk för att de som jobbar där skadas.

Sommaren 2022 inspekteras dotterbolaget Ställningsbyggarna i Skåne. Ställningen på arbetsplatsen saknar fotlist, som är en del av skyddsräcket. 

2021 beslutar Arbetsmiljöverket om en sanktionsavgift för dotterbolaget Extern Resurs i Örebro efter att ha varit ute på ett bygge. Fallskydd saknades på en höjd på åtta meter. 

2020 gav förvaltningsrätten Arbetsmiljöverket rätt att kräva en sanktionsavgift på 68 100 kronor av ABC Ställningsmontage. Orsaken var att arbete utförts utan fallskydd på ett bygge i Sollentuna. 

2019 beslutade Arbetsmiljöverket om en sanktionsavgift som också gällde saknat fallskydd. Då gällde det ett bygge i Haninge. Fallhöjd: 10 meter.

2018 anmäler företaget en olycka. En arbetare har stått på en stege som glidit åt sidan. Personen körs till akuten och där konstateras att ben i handen är brutna. 

2018 Några månader tidigare har en annan anmälan kommit in till Arbetsmiljöverket om en händelse på Tyresö i Stockholm. I fältet ”Sammanfattning av händelsen” har vd:n skrivit ”Byggställning bredd ca 6 meter, 4 meter hög rasade.”

2018 I en dom döms vd:n Björn Bjelkenstedt för brott mot utlänningslagen, efter att ha anställt en person utan tillstånd att jobba i Sverige. 

2017 besöker Arbetsmiljöverket Hotell Havsbaden i Grisslehamn, där ABC Ställningsmontage utför arbete. Fasadställning har så stora brister att den inte får användas. Och den ansvariga på bygget kan inte styrka att den som byggt den har tillräckliga kunskaper. 

2016 inspekteras ABC Ställningsmontage på ett bygge vid KTH i Stockholm. Det finns ingen riskanalys för det arbete de anställda utför, står det i Arbetsmiljöverkets sammanfattning av besöket.

2015 döms en sanktionsavgift ut för att ABC Ställningsmontage låtit en arbetare som satte ihop en ställning som var totalt nio meter hög inte hade utbildning. 

Arbetet har tidigare skrivit om att personer som jobbat för bolaget transporterade flera meter långa metallrör i en vanlig rulltrappa vid arbete på pendeltågsstationen Stockholm City.