I fredags eftermiddag transporterade byggnadsarbetare flera meter långa metallrör i en rulltrappa på pendeltågsstationen Stockholm City. Detta samtidigt som resenärer försökte sicksacka sig emellan, på väg ned i rulltrappan.

SL ser allvarligt på det som inträffat, skriver Christian Hoffmann, presskommunikatör på Storstockholms lokaltrafik, SL.

”Vi har lyckats få tag i entreprenören och påtalat det direkt olämpliga i att transportera metallrör via rulltrapporna” svarar Christian Hoffmann efter att Arbetets reporter uppmärksammat händelsen och sedan hört av sig till SL för att ställa frågor.

Några dagar senare har SL utrett händelsen närmare. SL skriver till Arbetet att entreprenörer i byggprojekt tillsammans med SL upprättar planer för att säkerställa bland annat arbetsmiljö.

Uppföljning och kontroll ska ske löpande av SL och byggarbetsmiljösamordnaren under utförandet vid arbetsplatsmöten.

De som åkte rulltrappa med de tunga metallrören hade västar med en företagslogga tillhörande ett bolag som jobbar med byggställningar på stationen. Hissen bredvid rulltrappan var för tillfället avstängd.

”I det projekt som företaget är involverat i, ett arbete med ett hisschakt på Stockholm City, har vi anvisat vår entreprenör till en servicetunnel för in- och uttransporter av ställningar. Vid eventuella hinder har de kunnat använda de publika delarna men bara under tider då stationen är stängd för resenär. I det här fallet har man frångått upprättade anvisningar”, skriver SL:s presskommunikatör.

Han tycker att det är viktigt att transporter av byggmaterial sker på ett säkert sätt. SL har tagit kontakt med företaget och byggarbetsmiljösamordnaren.

”Det för att klargöra att det aldrig är tillåtet att transportera byggnadsställningar så som du beskrivit att de har gjort i rulltrappor som varit i drift, eftersom det kan innebära en risk för byggarbetarna och andra resenärer, samt att få dem att följa de anvisningar som finns.”

SL ska nu göra en tillbudsrapport.