De svenska storsjukhusen kämpar med enorma ekonomiska underskott.

På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Sveriges största sjukhus, ska kostnaderna sänkas med 1,7 miljarder kronor, enligt den budget för 2024 som sjukhusets styrelse just har antagit. 2 000 tjänster ska bort.

– Vi har arbetat under en så otrolig press de senaste åren, givetvis under pandemin men även därefter. Köerna har vuxit då vi har fått prioritera de allra mest sjuka, säger Christine Marttila, ordförande för Kommunal på Sahlgrenska Östra.

– Nu blir det ännu mer fokus på prioriteringar, alltså vilket jobb vi inte ska utföra. Det känns dåligt att inte kunna göra det arbete vi är utbildade för därför att personalen inte räcker till.

Christine Marttila, ordförande för Kommunal på sjukhuset.
Christine Marttila, ordförande för Kommunal på sjukhuset.

”De svårast sjuka drabbas”

Nedskärningen kommer att drabba patienterna, och sannolik särskilt vården för de svårast sjuka, säger Hanna Kataoka, ordförande för Läkarförbundet på Sahlgrenska.

– En extern granskning visar att Sahlgrenska är Sveriges effektivaste, billigaste universitetssjukhus. Nu ska vi bli ännu billigare. Sahlgrenska svälter.

Sedan tidigare prövar arbetsgivaren varje tjänst som blir ledig vid Sahlgrenska innan den tillsätts på nytt.

Arbetsmiljöverket och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har kritiserat bemanningssituationen och övertidsuttaget vid sjukhuset, påpekar Christine Marttila.

– Medlemmarna har inte en godtagbar arbetsmiljö idag. Och med jättelika sparkrav är jag orolig för hur de alls ska klara att jobba.

Läkare slutar

En enkät bland vårdpersonal som har lämnat Sahlgrenska visar att bristande arbetsmiljö och ledarskap får folk att sluta, säger Hanna Kataoka.

– Vi är underfinansierade, vilket leder till undermåliga arbetsvillkor. Det gör att spetskompetensen flyr.

Sahlgrenskas styrelseordförande Cecilia Dalman Eek (S) förklarar det historiskt stora underskottet med inflationskrisen. I ett pressmeddelande säger hon att det krävs ”extraordinära åtgärder” för att få ekonomin i balans.

Enligt Hanna Kataoka finns 683 åtgärdspunkter för hur nedskärningen ska gå till.

– Men vi fackliga företrädare har inte fått se dem. De borde offentliggöras.

Politikernas recept för att spara har varit att föra över vård från Sahlgrenska sjukhuset till primärvården. De vill också att patienterna ska klara mer själva med hjälp av appar. En omställning som nu ska påskyndas.

– Men den politiken har inte fungerat hittills, säger Christine Marttila. Så länge vårdcentralerna inte har öppet kvällar och helger kommer patienterna till sjukhuset.