Nu vänder det mot sämre tider. Så kan Arbetsförmedlingens senaste siffror sammanfattas. 

Under våren har pressmeddelanden från myndigheten haft rubriker som ”Stark arbetsmarknad trots svagare konjunktur” och ”Överraskande stark arbetsmarknad”. 

Det dröjde helt enkelt innan lågkonjunkturen nådde arbetsmarknaden. Men mot sommaren började Arbetsförmedlingen se en stigande arbetslöshet framför sig. 

Och i det senaste pressmeddelandet är just det ett faktum – dystrare tider väntar för jobben. 

– Flera indikationer, till exempel ökat antal arbetslösa och att färre arbetsgivare annonserar efter arbetskraft, pekar på att arbetsmarknaden försvagas. Det är en väntad utveckling och i linje med våra prognoser, men vi följer situationen noggrant för att se hur det utvecklas, säger Emil Persson som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande. 

Fler varsel

En av de tydliga förändringar som myndigheten lyfter är att antalet varsel ökat. I september förvarnades Arbetsförmedlingen om arbetsgivares planer på att säga upp 6 548 personer. Förra året var motsvarande siffra 1 893 personer samma månad. 

Varslen sker främst inom bygg och industri. Häromdagen varslade Volvo Cars 700 tjänstemän. Men även inom vården har det på senare tid kommit riktiga storvarsel. Nu senast i region Sörmland, som anmälde ett varsel på 700 anställda. Förklaringen är ökade kostnader, bland annat till följd av inflationen.

”Påverkar medlemmar”

Än så länge har inga förhandlingar med facket skett, och det är oklart vilka som får lämna, berättar Catarina Eriksson, avdelningsordförande för Kommunal Öst. 

– Med all säkerhet så blir våra medlemmar påverkade på ett eller annat sätt. Det finns en stor risk att de får utföra arbetsuppgifter som de normalt inte skulle göra. Det blir en större arbetstyngd, säger hon.

Varslet har av regionchefer förklarats med att fler anställdes under pandemin och att de statliga stöden för ökade kostnader nu dragits tillbaka. Men Catarina Eriksson påpekar att det rådde personalbrist före pandemin. 

– Det har varit en underbemannad personalstyrka överlag redan innan det blev en pandemi. Så varenda kotte behövs.

Så många varslades – bransch för bransch

Arbetslösheten – så går det

Antalet inskrivna arbetslösa i slutet av september, 332 000 personer, var ungefär lika många som samma tid i fjol. Men arbetslösheten har ökat senaste månaderna och det finns färre lediga jobb på Arbetsförmedlingens platsbank.

Senaste tidens varsel

Volvo Cars. Efter förhandlingar med facket får 700 tjänstemän lämna och mellan 500 och 600 konsulter sluta, enligt Ekot. Det är lägre än varslet som lades i våras på 1 300 personer. Som förklaring ges hög inflation och ekonomisk motvind samtidigt som företaget vill ställa om mot produktion av elbilar.

Region Sörmland. I slutet av september kom beskedet om regionens storvarsel på 700 anställda. Ännu är det inte klart vilka av de 8 000 tillsvidareanställda som omfattas. Regionen beskriver det ekonomiska läget som allvarligt, bland annat till följd av inflation, ökade pensionskostnader och ökade kostnader kring byggsatsningar. En annan förklaring som ges är att medarbetarna blev fler under pandemin och att statliga pandemistöd avvecklats. 

Region Östergötland. Inget varsel har ännu lagts. Men klart är att regionen måste spara pengar, motsvarande 600 tjänster. Beslut fattas senare i oktober. Förklaringen uppges vara ett tufft ekonomiskt läge, bland annat till följd av att fler anställdes under pandemin. 

Obos Sverige. Hustillverkaren har varslat flera gånger senaste året, rapporterar Smålands-tidningen. Nu senast varslades 40 anställda i fabriken i Myresjö i Småland och 15 tjänstemän på samma ort. I fjol varslade företaget 70 anställda och i början på 2023 lades ett varsel som berörde 200 anställda. Orsaken är en vikande orderingång.