Exakt var en lågkonjunktur börjar och slutar går inte att säga.

Men nu är vi i alla fall i en, konstaterar Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Inflation, räntehöjningar och urholkade reallöner har många märkt av. Men de tuffare tiderna har slagit ovanligt lite mot jobben.

Först nu börjar vi se en stigande arbetslöshet och en kraftig ökning av antalet varsel på svenska arbetsplatser.

– Effekten på arbetsmarknaden är alltid fördröjd men den verkar extra fördröjd nu. Det har varit en källa till förvåning, säger Lars Calmfors, som även är forskare på Institutet för näringslivsforskning, IFN. 

”Kan hända saker”

Enligt honom finns olika förklaringar till att lågkonjunkturen märkts mindre än vanligt på arbetsmarknaden. En är att en del arbetsgivare gjorde sig av med personal under pandemin och sedan hade svårt att hitta arbetskraft när människor fick ge sig ut i samhället igen och skulle ta igen det de missat.

– Och att man tror att det här ekonomiska läget kommer gå över relativt snabbt, och därför är angelägen om att behålla den arbetskraft man har. 

Tänker du att kompetensbristen kommer ligga som en dämpande faktor genom en eventuell kris?
– Ja, det är väl det de flesta tror. Och jag sitter väl inte inne med någon djupare kunskap än någon annan där. Det är ju gissningar.

Han använder ordet gissning, eftersom det är svårt att sia om framtiden och hur allvarlig en ekonomisk nedgång kan bli. 

– Det ser ändå ut som att det blir en rätt så mild lågkonjunktur. Med reservation för att det kan hända saker. Inte minst geopolitiskt. Skulle oljepriser och annat stiga kraftigt igen så kan man inte utesluta att det kan bli en allvarlig konjunkturnedgång. 

Ingen ny 90-talskris

Och även om det mesta pekar mot att arbetslösheten gradvis kommer öka, något som bland annat Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen spår, så ser inte Calmfors framför sig någon ny 90-talskris.

För samtidigt som varslen ökar verkar alltså många arbetsgivare hålla kvar i sin personal för att vara redo när det vänder. 

– Inget tyder på att det bli en väldigt stor uppgång av arbetslösheten eller nedgång av sysselsättningsgraden.