Vad är recession?

Recession är synonymt med nedgång i ekonomin. Den gängse definitionen är att recession råder om bruttonationalprodukten (alltså värdet av alla varor och tjänster som produceras i landet) minskar två kvartal i rad. Och där är Sverige nu: Det tredje kvartalet i år minskade BNP med 0,3 procent, vilket föregicks av en minskning med 0,8 procent under andra kvartalet, enligt SCB.

Är recession samma sak som lågkonjunktur?

Nej, lågkonjunktur är ett bredare begrepp och för det finns inte någon enkel och exakt definition. Lågkonjunktur kännetecknas av att det finns resurser i ekonomin som inte utnyttjas, det vill säga maskiner som står stilla och människor som inte får arbeta fastän de vill. Det kan råda lågkonjunktur trots att det inte råder recession.

Är recession farligt?

Det behöver det inte vara. Tekniskt sett råder recession om bruttonationalprodukten minskar med så lite som 0,1 procent två kvartal i rad, och det finns ingen större dramatik i en så liten nedgång om den är kortvarig.

2021 och 2022 hade Sverige en mer eller mindre överhettad ekonomi, och inflationen är fortfarande hög. Att ekonomin kyls ner i det här läget kan i viss mån vara bra. Det kan göra att prisökningarna (inflationen) hålls tillbaka. Då kan löntagarnas köpkraft börja öka, efter en period med sänkta reallöner.

Det finns alltså ingen magi i det faktum att BNP-tillväxten sjunker under nollstrecket. Men om recessionen blir kraftig och långvarig är den skadlig.