En tusenlapp mer i månaden kan ogifta pensionärer med garantipension se fram emot nästa år. Studenter som får fullt studiebidrag kan glädja sig åt 1 100 kronor mer.

Även föräldralediga och sjukskrivna får mer pengar, i alla fall om de tjänar över taket i försäkringarna, då detta höjs med 102 kronor om dagen. 

Anledningen till ökningarna är att prisbasbeloppet, som många ersättningar baseras på, rekordhöjs med 9,1 procent, på grund av den höga inflationen. 

Men även om många ersättningar ökar rejält, och procentuellt sett mer än lönerna nästa år, är det inte läge att jubla.

”Mindre kvar att leva på”

Inflationen är fortsatt hög, och de som har lägst inkomst har allra svårast att klara de höga prisökningarna.

– Trots höjningen nästa år kommer en pensionär med enbart garantipension ha mindre kvar att leva på jämfört med januari 2023. De nödvändiga levnadskostnaderna kommer ha ökat mer, vilket innebär att det blir mindre kvar i plånboken, sa Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank när SCB presenterade beräkningarna av nästa års prisbasbelopp. 

Sänkt skatt på höga löner

Även skatterna påverkas av det höjda prisbasbeloppet. Både grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs. Även gränsen för när man ska betala statlig skatt brukar följa prisbasbeloppet, men regeringen har meddelat att brytpunkten inte ska höjas i år. 

Den med genomsnittlig pension eller lön kommer att betala 100-200 kronor mindre i skatt varje månad, enligt Swedbanks beräkningar.

Så höjs ersättningarna 2024:

Garantipensionen höjs med runt 1000 kronor per månad.

Studiemedlen höjs med sammanlagt 1100 kronor per fyraveckorsperiod för lån och bidrag i jämförelse med höstterminen 2023.

Sjukpenningen höjs främst för dem som tjänar mer än taket i försäkringen. Högsta sjukpenningnivån höjs nämligen med 102 kronor till 1 218 kronor per dag. Den lägsta nivån höjs med 2 kronor.

Föräldrapenningen höjs för dem som tjänar mer än taket i försäkringen. Den högsta nivån höjs nämligen med 102 kronor per dag, vilket motsvarar 3 100 kronor i månaden. Övriga nivåer påverkas inte.

Prisbasbeloppet 2024 blir 57 300 kronor, vilket är 4 800 kronor mer än 2023. Det är SCB som räknar fram beloppet och det fastställs av regeringen i höst.

Källa: Swedbank

Artiklen har uppdaterats efter regeringens besked om att brytpunkten för statlig skatt inte höjs.