I går stämde Tesla staten via Transportstyrelsen och Post Nord för att leveranserna av registreringsskyltar till nya Tesla bilar stoppats.

Stoppet beror på att  Seko och ST försatt postleveranser till företaget i blockad och att Transportstyrelsen meddelat att de bara kan leverera nummerskyltar via Post Nord.

Tesla krävde att domstolen skulle fatta ett interimistiskt beslut om att företaget skulle få hämta skyltarna på egen hand direkt hos företaget som tillverkar dem i väntan rättsprocessen.

Tesla har nu fått beslutet de hoppats på. Norrköpings tingsrätt har beslutat att Tesla ska få hämta nummerskyltarna från tillverkaren.

I beslutet som Dagens Industri tagit del av, står det att Transportstyrelsen inom sju dagar ska se till att Tesla kan hämta sina skyltar, annars ska myndigheten betala 1 miljon kronor i vite.  

Rundar fackets blockad

Transportstyrelsen analyserar nu beslutet för att se hur det kan verkställas.

Enligt Dagens industri har myndigheten rätt att yttra sig om beslutet inom 14 dagar och tingsrätten kommer att pröva frågan på nytt. Under tiden får Tesla alltså tillfälligt hämta skyltarna.

I och med att Tesla nu får hämta registreringsskyltar till sina nya bilar rundas fackets kanske mest verkningsfulla sympatiåtgärd i konflikten där IF Metall kräver att Tesla tecknar kollektivavtal. Utan registreringsskyltar hade inga nya bilar kunnat levereras till kunderna, men nu verkar problemet alltså vara tillfälligt löst.

I stämningen mot Post Nord krävde Tesla också ett interimistiskt beslut om att företaget ska få hämta ut den post som inte delas ut på grund av blockaden. Där valde tingsrätten i Solna dock att avvakta med beslut tills Post Nord lämnat sina synpunkter, rapporterar Dagens industri.

Post Nord får nu tre dagar på sig att yttra sig om Teslas begäran om att få sin post utdelad, eller att företaget ska få hämta den hos Post Nord.

Det innebär att de registreringsskyltar som redan hamnat hos Post Nord ligger kvar där i väntan på tingsrättens beslut.