På MTR måste alla lokförare med tre års körvana på Stockholms pendeltåg eller Mälartåg vara körlärare åt elever. Så har det inte varit tidigare, och så gör inga andra tågbolag i landet.     

Därför har det varit protester mot detta. Vissa lokförare känner sig stressade och anser att körlärarrollen innebär en säkerhetsrisk.     
  
Lokföraren Nils Westberg Ahlmark är en av dem. Den 18 september fick han en varning efter att ha sagt nej till att vara körlärare åt en elev.   

– Jag kände mig stressad och gjorde en säkerhetsbedömning om jag kunde ge eleven tillträde till hytten, och det kunde jag inte. Jag tog stöd av MTR:s egna trafiksäkerhetsinstruktioner som alla lokförare är skyldiga att följa, säger han.    

MTR gav varning på perrongen

Trots detta stod hans gruppchef och en HR-ansvarig på perrongen i slutet av arbetsdagen. De gav honom en varning, en så kallad skriftlig erinran, mitt bland resenärerna på Stockholms central.  

Senare samma dag uppdagades det för Nils Westberg Ahlmark att MTR försökt få lokförareleven Albin Jonsson att åka med honom följande dag.   

Det märkliga var att Albin Jonsson redan hade kört sina 500 timmar med olika körlärare på MTR, och endast hade examination kvar i utbildningsplaneringen.    

– Min gruppchef frågade om jag ville tjäna pengar i form av två timmar övertid, säger Albin Jonsson.    

Lokförarelev: Känner mig utnyttjad

Han upplever att MTR enbart ville att han skulle åka in till Stockholm city, eventuellt bli nekad av lokföraren Nils Westberg Ahlmark, återrapportera till gruppchef och därefter åka hem. Detta för att provocera fram ytterligare en varning. 

– Jag känner mig utnyttjad och illa berörd, och att de ville använda mig för att sätta dit Nils, säger Albin Jonsson.

Jag känner mig utnyttjad och illa berörd, och att de ville använda mig för att sätta dit Nils.

Albin Jonsson, lokförarelev

MTR vill inte ställa upp på en intervju eller svara på Sekotidningens frågor.  

”Vi kommenterar inte enskilda personalärenden”, skriver Erik Söderberg, presschef på MTR Nordic.  

Till Nils Westberg Ahlmark har MTR förklarat att hans säkerhetsbedömning var en arbetsvägran. Detta då han inte ska ha kommunicerat på en gång att nekandet av eleven berodde på stress som kunde leda till en säkerhetsrisk. Arbetsvägran kan leda till uppsägning. 

Seko: Dra tillbaka varningen

Nils Westberg Ahlmark är en av de lokförare som öppet deltog i den vilda strejken på Stockholms pendeltåg våren 2023. Han har varit drivande i en kampanj för att stoppa avvecklingen av tågvärdar på pendeltågen, har synts frekvent i media och är en av de lokförare som sedan stämdes av arbetsgivaren MTR för den vilda strejken.    

Sekos lokala fackliga klubb kräver att MTR ska dra tillbaka varningen och be om ursäkt för händelsen med eleven. Men arbetsgivaren står fast vid varningen, och har inte bett om ursäkt.  

MTR:s presschef Erik Söderberg förklarar i ett mejl till Sekotidningen att det är viktigt att lokförare är körlärare för att det råder brist på lokförare.  

”När det gäller frågan om handledare så är det en viktig del av yrkesrollen som lokförare och inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete”, skriver Erik Söderberg och tillägger:  

”Alla som vill bli lokförare behöver genomgå praktik för att kunna utbilda sig till att bli lokförare. Det är därför ett naturligt steg i samtliga elevers utbildning att man har praktik.” 

Artiklen är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.