Jobba mindre ­– orka mer

Allmän pension går för närvarande att ta ut från 63 års ålder, lägsta ålder för att ta ut tjänstepension varierar mellan 55 och 61. Men att ta ut all pension så tidigt medför låg pension hela livet. Om du i stället arbetar deltid och tar pension på deltid får du högre pension när du blir heltidspensionär. Och du orkar kanske jobba högre upp i åren.

Planera med verktyg

På webbsidan minpension.se får du överblick över din pension. Där finns också ett verktyg, Uttagsplaneraren, som visar hur mycket pengar du får vid olika kombinationer av arbete och uttag av pension på deltid eller heltid. Du får inte garantipension och bostadstillägg förrän du har fyllt 66 (gäller dig som är född 1958 och 1959).

Testa pensionärslivet

Räcker pengarna? Innan du bestämmer dig, prova gärna att leva några månader på den summa du får som deltidspensionär.

Kolla upp delpension

De allra flesta medlemmar i IF Metall, GS-facket och Livs har möjlighet att ta ut delpension efter 60 års ålder och gå ner i arbetstid (som mest till 50 procent). Hur mycket pengar som avsätts för delpensionen varierar mellan olika kollektivavtal. Kolla med facket vad som gäller dig.

Kom överens med arbetsgivaren

Att gå ner i arbetstid efter 60 är ingen rättighet. Du måste komma överens med arbetsgivaren. Men om delpension finns i ditt kollektivavtal krävs normalt att arbetsgivaren kan motivera ett eventuellt ”nej”.

Tjänstepension går inte att ångra

När du väl har börjat ta ut tjänstepension går det inte att stoppa eller ändra uttaget. Den allmänna pensionen är däremot flexibel. Den kan tas ut på 25, 50, 75 eller 100 procent. Och den går att pausa om du skulle ångra dig.

Tänk på pensionärsrabatten

Du måste inte ha fyllt 65 för att få pensionärsrabatt i kollektivtrafik och på olika evenemang. Ett pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten räcker ofta. Det kan du få redan om du tar ut så lite som en fjärdedel av din premiepension.

Håll koll på skatten

Pension beskattas hårdare om du tar ut den tidigt. Är du född 1957-58 är ”tidigt” det samma som ”före det år du fyller 67”. Från det år du fyller 67 beskattas både pension och lön mycket förmånligare. Så ur skattesynpunkt är det smart att inte ta ut mer pension än nödvändigt före 67. Är du född 1959 eller 1960 blir skatten lägre från det år du fyller 68.

Lägre a-kassa och sjukpenning

 Tar du ut pension har du inte rätt till full a-kassa. Går du ner i arbetstid får du också mindre sjukpenning om du blir sjuk

Håll koll på åldersgränserna

Den ålder då du kan börja ta ut allmän pension håller på att förändras. Det gäller också åldersgränsen för garantipension och bostadstillägg, liksom åldersgränsen då du börjar betala lägre skatt på pension och lön. Åldersgränserna finns på Pensionsmyndighetens hemsida, årskull för årskull.