– Många av oss har jobbat länge här. Vi har alltid varit med i facket. Och så får vi det här: att ingenting fungerar.

Jan Hellberg, reparatör och inköpare som jobbat på Volvofabriken i Skövde sedan slutet av 1980-talet, beskriver situationen som ”trasig”.

I alla år har de som sköter Volvos fastigheter varit medlemmar i IF Metall. Det har känts bra att vara en del av samma förbund som de anställda i produktionen på Volvo.

ISS tog över

Men våren 2022 tog ISS över uppgiften att sköta fastigheterna – både underhåll och städning. Och den nya arbetsgivaren har inte avtal med IF Metall, utan med Fastighets.

Det blev början på en tvist som fortfarande pågår. Och som gör att mellan 30 och 40 fastighetstekniker, rörmokare, elektriker med flera i dag saknar ett fack som kan förhandla för dem.

Linda Laurio
Linda Laurio

– ISS ville att vi skulle gå över till Fastighets. Det sa de redan innan de tog över oss i maj 2022, säger Linda Laurio, fastighetstekniker och sekreterare i IF Metalls klubb.

Men Fastighets och IF Metall är oense om vem som ska organisera de anställda på ISS.

– IF Metall-klubben och Fastighets klubb på ISS var här och såg vilket arbete vi gör. De ville att vi som sköter ventilation, belysning och liknande ska vara i IF Metall medan de som städar ska vara i Fastighets, säger Linda Laurio.

Men centralt har förbunden inte gått med på en sådan uppdelning.

– Vi har väntat sedan ISS tog över för ett och ett halvt år sedan. Att det tar så lång tid… Det är bortom all rimlighet, säger Jan Johansson.

Jan Johansson
Jan Johansson

”Ute efter våra medlemsavgifter”

–De är väl ute efter våra medlemsavgifter. Men båda förbunden tillhör LO-familjen, det är verkligen inte bra att de inte kan enas, säger Niklas Kjellqvist, som jobbar med vattenrening.

Första året efter att ISS tog över fick de anställda behålla villkoren i IF Metalls avtal. Sådana är reglerna när en verksamhet går över till en ny arbetsgivare.

Men när ett år hade gått började ISS tillämpa Fastighets kollektivavtal.

Därmed förlorade de anställda delpensionen, alltså den extra inbetalning till tjänstepensionen som finns i IF Metalls avtal.

– Och så försvann arbetstidsförkortningen. Den gav oss 82 minuter i veckan att samla på ett konto för ledigheter, säger Jan Johansson.

– HR-chefen på ISS var här, han sa att vi inte skulle förlora någonting på att byta avtal. Men det stämde ju inte alls, säger Niklas Kjellqvist.

Niklas Kjellqvist.
Niklas Kjellqvist.

Vill vara kvar i IF Metall

De anställda vid ISS som Arbetet talar med vill vara kvar i IF Metall. De hänvisar till den så kallade industriförbundsprincipen som LO tillämpar sedan länge: Alla arbetare på en arbetsplats ska tillhöra ett och samma förbund.

– Vi jobbar enbart innanför Volvos grindar, säger Linda Laurio.

ISS har tagit över fastighetsskötseln även vid Volvos fastigheter i Eskilstuna, Umeå, Köping och Arvika. Men där tvingades de anställda söka sina jobb på nytt vid övertagandet. Därmed fick de automatiskt Fastighets avtal.

– Lyckas vi i Skövde bli kvar i IF Metall kommer kollegorna på de andra orterna att kräva samma sak, tror Linda Laurio.

– Därför är Fastighets rädda, de kan förlora många medlemmar. Och ISS är oroliga eftersom IF Metalls avtal blir dyrare för dem.

Oförmåga att göra upp

Men oavsett hur tvisten slutar riktas missnöjet främst mot IF Metalls och Fastighets oförmåga att göra upp. Irritationen och uppgivenheten har fått flera personer att gå ur facket.

Och det kan bli fler, befarar IF Metall-klubbens ordföranden Jörgen Börjesson.

– Skulle klubbstyrelsen säga att ”nu går vi ur”, då kan jag lova dig att varenda en gör det.

Simon Bojang Andersson är ordförande för Fastighets klubb vid ISS, vars medlemmar arbetar med städning men också tar hand om Volvos avfall. Han tycker synd om medlemmarna i IF Metallklubben, som står helt utan hjälp om de får problem.

– Det skulle vara en fördel om alla var med i samma klubb. Vi skulle bli starkare tillsammans, säger Simon Bojang.

Vilket förbund en gemensam klubb borde tillhöra låter Simon Bojang vara osagt. Han har svårt att avgöra om IF Metalls eller Fastighets avtal är bättre.

– Men jag tror att majoriteten skulle föredra IF Metall. Folk ser främst till grundlönen, och den är högre i IF Metalls avtal.

”Olyckligt”

Arbetet har bett IF Metall och Fastighets att förklara hur gränstvisten i Skövde kunnat pågå i 18 månader.

IF Metall hälsar genom sin pressekreterare att förbundet inte kommenterar medan diskussioner pågår.

Joakim Oscarsson, avtalssekreterare i Fastighets, säger att det är ”olyckligt” att tvisten om vem som ska organisera arbetarna i Skövde har tagit så lång tid, att diskussionen mellan de båda förbunden förs ”i god anda” och att de berörda kommer att få besked så snart en lösning är klar.

IF Metall och Fastighets har inte tagit upp gränstvisten i LO, utan räknar med att lösa den sinsemellan.

Så fungerar LO:s gränsdragning

LO:s organisationsplan reglerar till vilket förbund arbetarna i olika branscher och yrken ska höra, och vilket förbund som ska teckna avtal på den ena eller andra arbetsplatsen.

En viktig princip är att alla arbetare på en arbetsplats ska tillhöra ett och samma fack, den så kallade industriförbundsprincipen. På så sätt kan arbetsgivaren inte spela ut olika fack mot varandra.

Gränstvister ska i första hand lösas direkt mellan förbunden. Om förbunden inte kan enas bestämmer LO:s styrelse.

Organisationsplanen har funnits i över 110 år. Då och då uppdateras den av LO:s kongress. Mellan kongresserna är det LO:s styrelse som tolkar planen.