– Jag är lättad. Nu har vi någonstans att ta vägen, säger Ala Tsvirko efter att hon och hennes dotter på fredagen fått visum till Polen – något som tidningen Arbetsvärlden var först att berätta om.

Ala Tsvirko talar med Arbetet när hon just har köpt biljetter till Warszawa dit hon och dottern flyger i morgon, lördag.

Hennes visum ger henne rätt att stanna ett halvår i Polen. Och hon har gott hopp om att få stanna kvar där och hitta ett arbete, även om hon vill tala med en jurist innan hon tar nästa steg.

– I Polen finns en annan förståelse än i Sverige för hur belarusiska arbetare har det. I Polen minns man fortfarande Solidarnosc, säger Ala Tsvirko, som syftar på den fackliga rörelse som reste sig mot kommunistregimen i Polen på 1980-talet.

Bildade fackförening

Ala Tsvirko deltog aktivt i bildandet av en oberoende fackförening vid biltillverkaren MAZ i Minsk hösten 2020. Det skedde i spåren av strejkerna mot fusk i presidentvalet i augusti samma år.

Hon och flera andra som varit aktiva avskedades. Som Arbetet berättat sitter två av de fyra i fackföreningens ledning nu i fängelse.

En tredje av de fyra har flytt till Polen och och fått uppehållstillstånd där. Och nu kommer Ala Tsvirko, som var vice ordförande i fackföreningen, alltså efter.

Trots att de två som stannade kvar i Belarus har fängslats anser Migrationsverket att Ala Tsvirko inte skulle riskera förföljelse om hon återvänder till Belarus. Ett beslut som Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen har bekräftat.

ILO kan gripa in

Samtidigt står Sverige bakom en resolution om sanktioner mot Belarus som FN-organet ILO antog i början av sommaren, och som bland annat innebär att fackligt aktiva som söker asyl inte ska skickas tillbaka till Belarus.

Också världsfacket ITUC vill att ILO griper in mot Sverige, något som tidningen Arbetsvärlden har rapporterat om.

– I Belarus får människor fängelse för att de satt ”like” under en en bild från protesterna 2020. Men Migrationsverket i Sverige vill inte förstå att det är farligt för oppostionella i Belarus, säger Ala Tsvirko.

Ala Tsvirko hänvisade till ILO:s resolution när hon överklagade Migrationsverkets beslut till Migrationsöverdomstolen.

– De brydde sig inte över huvud taget.