Det är fredagsförmiddag och snart dags för fika med kollegorna. Carina Andersson, 62, har arbetstränat på Stockholms Stadsmissions second hand-butik vid Odenplan sedan februari 2022. Dessförinnan var hon sjukskriven i 5,5 år. 

– Jag ringde Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och sa: ”nu vill jag inte vara hemma längre, jag vill arbetsträna”. Att arbetsträna har betytt väldigt mycket för mig, säger hon.

Arbetet är varierande och roligt. Hon står i kassan, packar upp, larmar och sätter prislappar. Hjälper kunder och ser till att det ser snyggt ut i butiken. Hon jobbar tre timmar och en kvart varje dag. 

– Jag är social av mig, men när jag går hem efter de här timmarna är jag ganska slut. Min dröm är att komma upp till halvtid.

”Jag är orolig”

Från 1 oktober har Arbetsförmedlingen gjort en förändring som enligt Stockholms Stadsmission och andra idéburna aktörer slår undan benen för arbetsträningen. Nu ska arbetslösa som tidigare arbetstränat på sådana ställen i stället främst få hjälp av företag i upphandlade tjänster. Det beror på upphandlingsregler, enligt myndigheten som i ett pressmeddelande skriver:

”Det kommer att påverka nuvarande anordnare av arbetsträning och förstärkt arbetsträning – till exempel Samhall, kommuner och idéburna organisationer – och framför allt de som i dag har många arbetsträningsplatser”.

Ett exempel på en upphandlad tjänst är nya Steg till Arbete.

Arbetslösa som kommer till ett företag som är med i tjänsten får sina behov och styrkor kartlagda. Sedan försöker företaget hitta en arbetsplats där personen kan arbetsträna och förhoppningsvis få ett jobb.

– Vi har svårt att se var personerna som kommit till oss ska ta vägen – deras behov kommer inte täckas av de upphandlade tjänsterna. Jag är orolig för dem, men också för vår verksamhet som startade för att ge människor chans till ett arbetsliv, säger Alve Högman, chef för utbildning och arbete på Stockholms stadsmission. 

”Väldigt synd”

De har redan behövt varsla handledare till följd av Arbetsförmedlingens ändrade inriktning. Deras löner har nämligen finansierats av ersättning från Arbetsförmedlingen. Stockholms stadsmission har i dag 20 personer som jobbar med arbetsträning men räknar med att behöva halvera styrkan.

Men kan de inte vara med i den nya upphandlade tjänsten? Nej, menar Alve Högman. De som vill komma med i en upphandling samlar poäng, och för att få många poäng måste man ha anordnat arbetsträning hos en annan aktör. Stockholms Stadsmission, och liknande organisationer, har ju arbetsträning i egen regi. 

– Det finns möjlighet i lagen att prioritera ideell sektor i upphandling, men det har man inte gjort. Och det är väldigt synd, säger Alve Högman. 

Arbetsförmedlingen betonar att arbetsträning inte kommer försvinna. ”Arbetsförmedlingen kan fortsatt anvisa till de insatserna, till exempel om Steg till arbete inte finns inom normalt pendlingsavstånd. Det finns även andra arbetsplatsförlagda insatser, exempelvis arbetspraktik och arbetsprövning”, svarar myndigheten via mejl.

Anpassa utifrån ork

Carina Andersson som arbetstränar på Stockholms stadsmission berättar att hon kan komma på morgonen och säga ”i dag mår jag inte så bra”, och få anpassa arbetet utifrån orken. 

Carina Andersson jobbar på Stadsmissionen.
Carina Andersson, 62, har arbetstränat på Stockholms Stadsmissions second hand-butik vid Odenplan sedan februari 2022.

Hon har smärta till följd av bland annat diskbråck och är deprimerad, efter att hon blev av med jobbet som administratör på regionen efter 28 år. Hon påverkas inte av de nya reglerna men kan sätta sig in i hur det skulle vara om hon gjorde det.

– Skulle Arbetsförmedlingen säga att jag ska i väg till någon annan aktör skulle jag bli ledsen. Det vore väldigt, väldigt tråkigt att inte få vara här.

Fler röster om förändringen av arbetsträning

Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige:  

”Det här beslutet stänger i princip dörren till arbetsplatser som har erfarenhet, kompetens och förutsättningar att vara första steget in på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Det är förödande för just denna målgrupp som behöver fler, inte färre, förutsägbara vägar in som också är säkra över tid,” kommenterar Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor på arbetsgivarorganisationen Fremia: 

”Steg till arbete har skapats med goda intentioner, men det som de facto händer är att man slår sönder en väl fungerande infrastruktur för arbetsträning. Vi har medlemmar som varslade handledande personal redan under sommaren för att de såg att det här skulle hända.”