Migrationsverkets beslut att utvisa Ala Tsvirko, facklig företrädare från Belarus, måste stoppas.Sedan Ryssland inledde sitt invasionskrig mot Ukraina har förtrycket i Belarus hårdnat. Alla fria fackföreningar är numera förbjudna i landet.

Ett 40-tal belarusiska fackföreningsledare sitter i dag fängslade, dömda till upp till 15 år i fängelse. Regimen talar om extremism och terrorism. Anklagelser som är helt tagna ur luften. 

Migrationsverket borde inse allvaret och dra tillbaka beslutet att 9 oktober, om bara ett par dagar, utvisa Ala Tsvirko som förlorat sitt arbete och tvingats på flykt efter att ha organiserat protester i samband med presidentvalet 2020.

I Sverige för att tala hos Unionen

Hon är i Sverige för att bland annat tala på Unionens kongress – och får beskedet om utvisning. Det är absurt.

Med beslutet att utvisa Ala Tsvirko visar Migrationsverket prov på stor okunnighet om de faktiska förhållandena i Belarus. Samtidigt ger länder som Tyskland, Polen och Litauen hennes fackliga kamrater asyl. Det är en skam för Sverige att inte följa deras exempel. 

I ett brev till Migrationsverket försäkrar den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskajasma att Ala Tsvirko är en facklig aktivist som riskerar ett politiskt motiverat åtal i Belarus. 

Migrationsverket missar i sin bedömning att facklig organisering i Belarus är en politisk aktivitet. Någon gräns mellan fri fackföreningsverksamhet och politisk aktivitet inte finns i Belarus. 

LO, TCO och SACO protesterar

I Sverige vet vi att det lokala, fackliga arbetet bygger på att du som representant står upp för medlemmarna.

Och det är precis det som Ala Tvsirko och andra fackliga företrädare i Belarus gör – de står upp för medlemmarna, står upp för demokratin och står upp för mänskliga rättigheter.

De gör det med risk för eget liv. I ett land som Belarus blir det fackliga arbetet politiskt – vi talar om ett land där varje försök till demokrati och mänskliga rättigheter slås ned med järnhand.

LO, TCO och SACO känner till Ala Tvsirkos fall och har rapporterat till både ILO och arbetsmarknadsdepartementet. Även internationellt är hotet mot fackliga rättigheter en aktuell fråga.

Inkompetent av Migrationsverket

Så sent som i juni i år beslutade ILO att använda artikel 33 mot Belarus, något som ger nationella regeringar grund att tillämpa hårda sanktioner mot landet.

Att stötta arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus är viktigt för hela regionen. Det tycks de flesta, inklusive utrikesminister Tobias Billström, vara rörande överens om. Nu finns tillfälle att göra om och göra rätt. 

Migrationsverket ska göra sina bedömningar utifrån kvalificerade och rättssäkra premisser. Vi befinner oss i ett läge där en lajk av ett ”kritiskt” inlägg på Facebook kan leda till fängelse. Vad tror man då väntar fackliga aktivister som manar till motstånd mot Lukasjenkas regim? Vad tror man händer de som trots riskerna står upp för frihet och demokrati i Belarus?

Det är dags att höja kunskapsnivån och stoppa utvisningen av Ala Tvsirko.