– Förbannat skönt! utbrister Stine Christophersen efter att Svea hovrätt har fastställt tingsrättens dom mot hennes tidigare chefer vid omsorgsföretaget Attendo.

Stine Christophersen blev rikskänd våren 2020 när hon avslöjade brister i vården av covidsjuka på Sabbatsbergsbyn i Stockholm, ett äldreboende som Attendo drev på uppdrag av Stockholms kommun.

Efter att hon uttalat sig i Expressen kallades Stine Christophersen till ett möte med sin närmaste chef, där även Attendos regionchef satt med.

Stine Christophersen fick ta emot en skriftlig erinran där hon beskylldes för illojalitet mot företaget – och påmindes om att sådant kan leda till uppsägning eller avsked.

När händelsen prövades i tingsrätten förra hösten fälldes två av de tre inblandade cheferna för brott mot lagen om meddelarskydd.

Ovisshet

De dömda cheferna överklagade till hovrätten. Trots att de inte hade några nya argument var utgången inte given. Lagen är så ny att det inte finns några tidigare domar som kan ge vägledning.

Men hovrätten fastställer alltså tingsrättens dom. Samtidigt förtydligar hovrätten skälen för den fällande domen.

Den normala rutinen inom Attendo är att anställda som anses ha misskött sig får en erinran – ett slags varning – av sin närmaste chef. Men i allvarliga fall deltar också regionchefen.

Så skedde när Stine Christophersen fick sin erinran. Vilket understryker tyngden i den.

De åtalade cheferna hävdade att en erinran inte är en lika hård bestraffning som de repressalier som är förbjudna enligt lagen. Men det höll hovrätten inte med om.

Lyssna på Arbetets podd Från golvet med Stine Christophersen

Finns också på Spotify och på andra poddspelare.

Personligt ansvar

De två dömda personerna får själva betala sina dagsböter och rättegångskostnader, trots att det de döms för gjordes då de företrädde arbetsgivaren.

Attendo berörs alltså inte av domen. Lagen utgår från att bara fysiska personer kan begå brott mot lagen om meddelarskydd, inte företag.

– Jag hoppas att alla mellanchefer förstår att de har ett personligt ansvar. Och att anställda i privata vårdföretag nu står lite starkare när de lämnar uppgifter till massmedia, säger Stine Christophersen.

– Fast i grund och botten anser jag att det här är Attendos ansvar. Det som hände var en del av deras företagskultur.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen senast den 6 oktober.

Sex år gammal lag

Lagen om meddelarfrihet kom till 2017. Den är tänkt att ge anställda i privat utförd (men offentligt finansierad) vård och omsorg rätt att berätta för massmedia om missförhållanden på sina arbetsplatser, precis som kommunalt och statligt anställda får göra.

Domen i Stine Christophersens fall är den första där lagen prövas