Nästa år vill regeringen sänka skatten för dem som arbetar.

För att inte äldre som får pension ska betala högre skatt än yngre som jobbar behöver då även skatten för pensionärer sänkas.

I regeringens budgetförslag för 2024 finns därför en skattesänkning för pensionärer som har fyllt 66 år.

Totalt beräknas närmare 1,7 miljoner personer få del av skattesänkningen. I genomsnitt minskar deras skatt med 1 300 kronor per år, alltså en dryg hundralapp per månad.

Regeringens exempel: 25 000 kr

När finansminister Elisabeth Svantesson presenterade reformen tog hon en person med 25 000 kronor i pension per månad som exempel. Hon eller han får betala 3 400 kronor mindre i skatt nästa år, sa ministern.

Men av den skattesänkningen beror större delen på att skatteskalorna är knutna till prisbasbeloppet (som speglar inflationen), något som gör att skatten skulle ha sänkts även utan att politikerna griper in (se tabellen).

25 000 kronor i pension är inte heller en helt representativ siffra.

Det genomsnittliga belopp som Pensionsmyndigheten betalade ut i allmän pension augusti i år var 14 956 kronor.

Snittet: 20 400 kr

Till det kommer tjänstepension och privat pensionssparande. 2021 beräknar Pensionsmyndigheten att den genomsnittliga totala pensionen var 20 400 kronor per månad.

Skattesänkningen blir liten för den som har låg pension, större för den som har hög pension. Det gör att män tjänar lite mer på reformen än kvinnor.

Flera myndigheter, bland dem Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen, anser att skattesänkningen är dålig för sysselsättningen eftersom fler kommer tycka sig ha råd att gå i pension i stället för att arbeta.