Sänkt skatt på arbetsinkomster är den reform som regeringen satsar mest på i sin budget för nästa år.

Totalt beräknas svenska löntagare betala 11 miljarder kronor mindre i skatt nästa år genom att det jobbskatteavdrag som finns sedan tidigare förstärks.

Enligt regeringen riktar sig skattesänkningen till låg- och medelinkomsttagare som jobbar på heltid.

Som mest 271 kronor mer i månaden

Konkret betyder det att skatten sänks på inkomster mellan 185 700 och 463 000 kronor per år. Det motsvarar månadsinkomster mellan 15 500 och 38 600 kronor (beloppen är avrundade till närmaste hundratal kronor).

Inom det här spannet trappas skattesänkningen upp med ökande inkomst. Som mest minskar skatten med 271 kronor i månaden, enligt regeringens beräkningar (det gäller alltså vid inkomster från 38 600 i månaden och uppåt).

Samtidigt som jobbskatteavdraget förstärks vid årsskiftet sker en ”automatisk” justering av skatten som är mindre känd. Skattetabellerna anpassas till den ekonomiska utvecklingen för att undvika att skatteuttaget förändras oavsiktligt när löner och priser stiger.

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar det nya jobbskatteavdraget.

Det sker genom att skatten är knuten till prisbasbeloppet (som speglar inflationen). Den här så kallade indexeringen betyder väl så mycket för den skatt människor betalar nästa år som regeringens ökning av jobbskatteavdraget.

Har du till exempel en lön 25 000 kronor i månaden minskar skatten med 293 kronor från årsskiftet, varav 180 kronor beror på indexeringen och 113 kronor på det förändrade jobbskatteavdraget.

Indexeringen står för merparten

Regeringen presenterade sin reform med två tänkta familjer som exempel.

Två vuxna som båda har Kommunals lägsta lön (20 220 kronor i månaden) får tillsammans betala 5 600 kronor mindre i skatt nästa år.

Medan en polis och en sjuksköterska som båda tjänar 40 000 i månaden får sin skatt sänkt med sammanlagt 14 000 kronor.

Båda de här familjerna, men särskilt den med låga löner, kan tacka indexeringen för större delen av skattesänkningen.

Män gynnas mer

Ungefär 4,3 miljoner personer beräknas få nytta av det utökade jobbskatteavdraget.

Räknat i procent av inkomsten sänks skatten mest för dem med löner omkring 40 000 kronor i månaden.

Män gynnas mer än kvinnor av reformen, men skillnaden är liten. Mäns disponibla inkomst ökar med i snitt 0,07 procent, kvinnors med 0,05 procent.

LO och TCO är emot reformen. Saco är för, förutsatt att den inte spär på inflationen.