Ohälsan är högre bland dem med osäkra anställningar. Det har tidigare forskningsstudier visat. Men nu har forskare undersökt om hälsan faktiskt rent konkret kan förbättras för den som får en trygg anställning.

Studien utgick från ett stort datamaterial. Forskarna har tittat på dödligheten bland drygt 250 000 anställda i Sverige, såväl arbetare som tjänstemän, mellan 20 och 55 års ålder under åren 2006–2017.

De valde att följa personer som under perioden arbetade under osäkra anställningsförhållanden, men som sedan bytte till ett tryggare jobb. 

Tydlig effekt

Med osäkra anställningsförhållanden menas till exempel vikariat, projektanställningar, en lön som inte gick att leva på eller bristande inflytande och möjlighet att utnyttja sina rättigheter inom arbetslivet. 

Resultatet var tydligt: För den som under perioden bytte från ett osäkert till ett säkert jobb minskade risken att dö med 20 procent, oavsett hur livet i övrigt såg ut efter bytet. 

Det här var jämfört med den som stannade kvar i en osäker anställning.

På sikt minskade risken att dö för tidigt än mer, efter 12 år med ett tryggt jobb låg den på 30 procent.

Flera orsaker

– Våra resultat visar konkret att dödligheten minskar när den som har ett osäkert jobb får en trygg sysselsättning, säger Theo Bodin, biträdande lektor, docent och ST-läkare i Arbets- och Miljömedicin samt en av forskarna bakom studien. 

Han ser flera orsaker till det.

Theo Bodin
– Det visar hur viktigt det är att alla människor på arbetsmarknaden, speciellt de som har det allra sämst, får trygga anställningar, säger forskare Theo Bodin.

En person med otrygg anställning har svårt att få till hälsosamma rutiner kring mat, sömn och motion eftersom vardagen är oförutsägbar.

Att ha ett osäkert jobb innebär också ofta att det går mycket tid, oro och energi till att söka nya jobb eller att faktiskt ha ett andra eller tredje sådant vid sidan om, eftersom lönen från det osäkra inte räcker till.

Mänsklig rättighet

Allt detta sammantaget riskerar att leda till ohälsa som i längden kan få dödlig utgång.

– Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet och anständiga arbetsvillkor är ett av de globala målen. Våra forskningsresultat visar hur viktigt det är att faktiskt alla människor på arbetsmarknaden, speciellt de som har det allra sämst, får trygga anställningar. Det är en förutsättning om Sverige ska leva upp till detta, säger Theo Bodin.

Forskarna kommer i oktober att publicera en handbok med bland annat en tio-punkts-lista med förslag på vad de tycker behöver förändras i politik och regelverk kring arbetsmarknaden utifrån sina forskningsresultat.