Det blir ingen taxistrejk. Hotet om konflikt är över efter att parterna enats om ett nytt avtal för taxi- och färdtjänstförare.

Det nya avtalet innebär bland annat att ett fjärde steg införs i tarifflönesystemet.

De som jobbat minst fyra år i yrket kommer att få 1 300 kronor mer i månaden i år och totalt 9,06 procent mer när även nästa års ökning räknas med, uppger Transport. 

– Antal år i yrket kommer nu att löna sig mer. Vi har fått in ett extra steg i tariffsystemet vilket är bra och viktigt för branschen, säger Transports ordförande Tommy Wreeth i en kommentar till det nya avtalet.

Även övriga tarifflöner höjs men med lite lägre belopp.

”Snacka om låglönesatsning”

Andra nyheter är att garantilönen, som är en slags lägsta lön för förare med låg förtjänst, blir lika hög i hela landet.

Tidigare låg den högre i Stockholm, men nu gäller 22 337 kronor oavsett i vilken stad förarna jobbar. Nästa år ligger garantilönen på 23 337 kronor.

– Den höjs med totalt 2 285 kronor, vilket motsvarar 10,58 procent. Så där kan man verkligen snacka om en låglönesatsning, säger Tommy Wreeth till medlemstidningen Transportarbetaren.

Facket fick däremot släpp sitt krav på att förarna ska ha rätt att få scheman två veckor innan de börjar gälla.

Det nya avtalet gäller i 26 månader, från den 1 juli i år.