Uppsala är den senaste i raden av aktörer som protesterar mot regeringens planerade anmälningsplikt. I en skrivelse kräver staden att dess anställda inte ska behöva rapportera papperslösa. 

– Vi tycker inte det är rimligt att en lärare som ska hjälpa elever, eller en socialarbetare som ska skapa tillit, plötsligt ska agera gränspoliser, säger kommunstyrelsens vice ordförande Tobias Smedberg (V).

– Det här handlar dels om att vi inte vill ha ett angiverisamhälle men också om att det är dåligt för de som jobbar i den kommunala välfärden.

Genrebilder – poliser och skylt på migrationsverket

Uppdrag: Angivare

Arbetet reder ut: Det här vet vi om anmälningsplikten

Nyheter

Alla utom Sverigedemokraterna

Mycket av diskussionen kring anmälningsplikten har kretsat kring sjukvården. Region Skåne, Region Värmland och Västra Götalandsregionen har krävt att vårdpersonal ska undantas.

På flera håll har liberaler och kristdemokrater gjort gemensam sak med de rödgröna partierna. I borgerligt styrda Skåne slöt samtliga partier utom Sverigedemokraterna upp bakom kravet på undantag. 

Nyligen ställde sig även den rödgröna majoriteten i Sveriges kommuner och regioners sjukvårdsdelegation bakom kravet på undantag. 

– Vi reagerar starkt mot det här. Vårdpersonalen ska inte syssla med angiveri, säger delegationens ordförande Rachel De Basso (S) till tidningen Altinget.

Undantag för vårdpersonal?

Många detaljer kring anmälningsplikten är fortfarande osäkra. Men just för vårdpersonal öppnar Tidöavtalet för ett undantag. ”Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården”, står det i överenskommelsen. 

En offentlig utredning ska titta på hur anmälningsplikten ska utformas, inklusive om det blir något undantag. Men utredningen har blivit försenad.

I ett sms till Arbetet skriver pressekreteraren hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) att utredningsdirektiven ”kommer inom kort”. 

”Kommer göra allt i min makt”

En plikt är normalt förknippad med en påföljd för den som åsidosätter skyldigheten. Kan det bli aktuellt för Uppsala kommun att ge juridiskt stöd till anställda som vägrar anmäla papperslösa? 

– Så långt fram har vi inte tänkt än. Nu produceras sådana här skrivelser även i kommuner där borgerliga partier är med och styr. Det jag hoppas på i första ledet är att regeringen ser att det här får hela välfärdsverksamheten att gunga, säger Tobias Smedberg.   

– Om man ändå går vidare så kommer jag göra allt som står i min makt, allt som lagen medger, för att skydda personalen och för att se till att vi inte skapar ett angiverisamhälle.  

Vad är anmälningsplikt?

Anmälningsplikten, eller informationsplikten, är en av punkterna i Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Det handlar om ett krav på att anmäla papperslösa. 

”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”, står det i Tidöavtalet. 

En rad fackförbund inom offentlig sektor har sågat förslaget om anmälningsplikt. Tusentals vårdanställda har skrivit på uppropet Vi anger inte, som uppmanar till civil olydnad mot anmälningsplikten. 

Enligt regeringen ska anmälningsplikten utredas genom ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten.

Detta skulle ha presenterats i våras, men den 25 augusti fanns fortfarande inget besked om när tilläggsdirektivet kommer. 

Förseningen innebär tidspress för utredaren, som ska redovisa sina slutsatser redan den 31 oktober.