Ombudsmannen Lars Berg trycks upp mot en vägg och får en spottloska i ansiktet. Händelsen polisanmäls inte ens.

Det är ännu ett av de hot han möter varje månad och en situation som han beskriver som värre och värre.

Arbetet granskar tillsammans med Byggnadsarbeta­ren hoten och våldet i Byggsverige.

Det är ett alarmerande läge. Kriminella byggbolag med stort våldskapital har kilat in sig i branschen.

Hot och misshandel

Arbetet har tidigare berättat om byggjobbaren Serhii som blev brutalt misshandlad av sin chef. På en ljud­inspelning hörs hur han kippar efter luft samtidigt som hans arbetsledare hotar att skjuta Serhii och dumpa honom i skogen.

Trots att han gjorde en polisanmälan har det inte lett någonvart och förövarna kan fortsätta som om ingenting har hänt.

Så här ser det alltså ut. Byggjobbare hotas och miss­handlas. Fackliga företrädare hotas och utsätts för våld. Och även från myndighetshåll kommer vittnesmål om hotfulla situationer.

Behövs en sanering

Konsekvenserna av den upptrappade hotbilden är allvar­lig. Det finns nu arbetsplatser där det är så farligt att vara att de inte längre granskas av facket. Villkoren på dessa arbetsplatser går lätt att föreställa sig.

Byggbranschen behöver i det närmaste en sanering. Att det tas ett enormt krafttag. Och det kräver att alla aktörer som påstår sig vilja vara seriösa svarar upp mot det.

Då kan man inte låta sig bidra till den prispress som öppnat upp för oseriösa aktörer.

Kontrollerna av företagen som är verksamma i branschen måste vara betydligt mer omfattande. Ansvariga myndigheter behöver i sin tur mer resurser och bättre samarbete.

Oacceptabelt läge

Högerregeringar brukar inte vara kända för att ta arbetsmiljö på stort allvar. Men om de inte vill att deras påstådda kamp mot brottsligheten ska eka tomt krävs här handling.

Nuvarande läge är fullkomligt oacceptabelt. Kriminella ska inte låtas ha fritt spelrum.