Inspektörer från Skatteverket och Arbetsmiljöverket hotas när de gör sitt jobb

– När vi inspekterade en arbetsplats för någon månad sedan kom folk från företaget fram och tog bilder på min bil. De fotograferade registreringsskylten, men de uttalade inte något hot, säger Cristiano Bassi, inspektör vid Arbetsmiljöverket som utgår från verkets Örebrokontor.

Aggressivitet

Den sortens beteende är typiskt för de ganska lågmälda hot som Arbetsmiljöverkets anställda råkar ut för. Andra exempel är att de berörda personerna brusar upp, använder aggressivt kroppsspråk, slår nävarna i bordet och använder grovt språk, berättar Pär Rylander, säkerhetschef vid Arbetsmiljöverket. 

– De här händelserna ligger i en gråzon. Handlingen i sig kanske inte är brottslig, men oerhört provocerande och obehaglig, säger Pär Rylander. Det otydliga i situationen gör att många händelser inte rapporteras, enligt Pär Rylander. 

– Det finns ett mörkertal där vi vet att incidenter inte rapporteras. När inspektörerna kommer hem efter en obehaglig händelse är rapportera inte det första de tänker på. 

– Kanske värst är att man blir rädd för att anmäla. ”Är detta verkligen något att gå till polisen med? Verkar jag feg som tar upp det här?”

Christiano Bassi Arbetsmiljöverket
Cristiano Bassi.

Öppna hot

Ibland är hoten öppna. Arne Alfredsson, chef för den avdelning vid Arbetsmiljöverket som arbetar med myndighetsgemensam kontroll, beskriver hur en mycket erfaren inspektör kom till en arbetsplats i Värmland där en handfull personer arbetade uppe på en dålig ställning. När de kom ner var de mycket hotfulla, och situationen urartade. 

– Inspektören sprang för sitt liv tillbaka till bilen och körde därifrån, säger Arne Alfredsson.

Men också de lågmälda, förtäckta försöken att påverka myndigheten måste tas på allvar, enligt Pär Rylander. Om samhället accepterar dem, så kommer de att eskalera, anser han. 

Arne Alfredsson, chef på avdelningen för myndighetsgemensam kontroll och Pär Rylander, säkerhetschef vid Arbetsmiljöverket. 
Arne Alfredsson och Pär Rylander.

”Sökte upp mig”

Såväl Pär Rylander som Arne Alfredsson betonar att de allra flesta inspektioner är trevliga och konstruktiva möten. Också när Skatteverket kommer ut till byggarbetsplatser, till exempel för att kontrollera personalliggare, brukar det gå lugnt till, enligt Conny Svensson, nationell samordnare som har jobbat med byggbranschen sedan 1980-talet. 

– För oss är det mer i ett senare skede, när man fattar beslut om skatt, som hot förekommer. De som fattar besluten i skatteutredningar är utsatta.

Conny Svensson på Skatteverket
Conny Svensson.

När Arbetet och Byggnadsarbetaren frågar efter tjänstemän som blivit utsatta för hot på grund av skattebeslut blir det nej från Skatteverkets säkerhetschef. Men Conny Svensson, som tidigare arbetade mer nära byggbranschen, vet av egen erfarenhet hur det är att ha organiserade gäng efter sig. 

– De sökte upp mig på kontoret i Göteborg, men jag var inte i huset den dagen. De hade kopplingar till grov organiserad brottslighet och försökte trycka på för att vissa beslut inte skulle fattas. 

– Det som hände påverkade mig och min familj. Förutom obehaget hände en massa praktiska saker. När jag försvann ur alla register fick jag bevaka att mina räkningar betalades, jag själv gick ju inte att nå. Men mitt fall var långt ifrån det värsta.