Lönerna ökade i snitt med 2,7 procent år 2022 enligt Medlingsinstitutet. Men med tanke på den höga inflationen innebar det en reallönesänkning, alltså vad man faktiskt får för pengarna, med 5 procent jämfört med året innan.

Men det är inte alla som drabbas. När Arbetet tittat på årsredovisningarna för 15 av de största börsbolagen, sett till antalet anställda i Sverige, så klarar sig många av deras vd:ar bra.

Människor på stan
Lönerna i Sverige ökade i snitt med 2,7 procent år 2022, enligt Medlingsinstitutet.

Inkomstökning på 73 procent

Allra bäst inkomstutveckling hade Scanias vd, Christian Levin, med 86 procent. Men han tillträdde i maj 2021 och fick ingen bonus det första året. Därför går det inte att jämföra de två åren.

På andra plats kom NCC:s vd, Thomas Carlsson, som ökade sin inkomst med 73 procent. Det berodde framför allt på att bonusen fyrdubblades, från 2,3 till 9,6 miljoner kronor. Men även den fasta lönen fick ett rejält lyft, med 14,1 procent. Sammanlagt kunde han kvittera ut motsvarande 1,7 miljoner kronor i månaden.

Christian Levin, vd för Scania
Christian Levin, Scanias vd.

Ericssons vd fick 4,5 miljoner i månaden

Bäst betald är Ericssons vd, Börje Ekholm, som fick strax under 54 miljoner i fast lön och bonus 2022. Det motsvarar en månadslön på 4,5 miljoner.

Av vd:arna hade han både högst lön och fick mest i bonus.

Det var ändå en minskning med 1,5 procent jämfört med året innan. Hans fasta lön ökade förvisso med närmare 6 procent, men på bonussidan blev det minus då företagets resultat försämrades.

Börje Ekholm, vd Ericsson
Av topp-cheferna hade Börje Ekholm både högst lön och störst bonus.

Volvochefen fick 33 miljoner i bonus

Bättre gick det för Martin Lundstedt, vd för AB Volvo, som fick en sammanlagd ökning på 23 procent och landade på 50,5 miljoner i lön och bonus, motsvarande 4,2 miljoner i månaden. 

I hans fall handlar det mest om att bonusen ökade, från 24,8 miljoner till 33,1 miljoner kronor, även om ökningen av den fasta lönen på 7,3 procent slår snittet med råge.

vd:n för AB Volvo Martin Lundstedt.
Martin Lundstedt, vd för AB Volvo.

Näst högsta årslönen har Telias vd, Allison Kirkby, med 18,4 miljoner kronor, eller 1,5 miljoner i månaden. Men då hon inte får någon bonus på grund av att bolaget delvis är ägt av svenska staten, hamnar hon rätt långt ner när det kommer till total ersättning.

Hennes löneökning låg dessutom på 2 procent, alltså under det svenska snittet enligt Medlingsinstitutet.

Ett antal vd:ar hade en negativ löneutveckling (se listan). I deras fall handlar det om att bonusen minskade.

Så mycket tjänade toppcheferna 2022

Så har vi räknat

Den fasta grundlönen har lagts ihop med de rörliga ersättningar, bonusar, som betalats ut enligt bolagens årsredovisningar.

Summan har sedan delats med 12 för att få fram vad det motsvarar i månadsinkomst.