En ”nattklubb med dansuppvisning” – så beskriver arbetsgivaren Ginger AB den verksamhet som pågår på Club Kino i centrala Stockholm sedan många år.

På Club Kinos hemsida är beskrivningen mer rättfram: ”Stockholms äldsta och bästa strippklubb”.

Arbetsmiljöverket har inte invändningar mot verksamheten som sådan – men väl mot arbetstiderna.

Miljonbelopp

Reglerna om dygnsvila säger att alla anställda har rätt till minst elva timmars sammanhängande ledighet varje dygn, och att tiden mellan midnatt och klockan 5 ska ingå i den ledigheten.

De arbetsscheman som myndigheten har begärt in visar att de som jobbar på Club Kino regelbundet arbetar mellan midnatt och klockan fem, och alltså inte får sin dygnsvila.

Därför har Arbetsmiljöverket krävt att företaget betalar miljonbelopp i sanktionsavgift.

En nattklubb måste ha öppet på natten, på dagen finns inget kundunderlag, har Ginger AB invänt.

Men förvaltningsrätten i Stockholm, som nu har avgjort saken, går helt på Arbetsmiljöverkets linje.

Inget kollektivavtal

Undantag från reglerna om dygnsvila är bara tillåtna för verksamheter som inte rimligen kan stoppas på natten, som pappersbruk och stålverk. Och för arbeten som allmänheten kan behöva även nattetid, som sjukvård, hotell och restauranger.

Inget av detta gäller Club Kino, enligt förvaltningsrätten. Företaget har inte heller kollektivavtal (som i en del fall medger arbete mellan midnatt och klockan fem).

Företaget har påpekat att det förutom dansunderhållning också erbjuds mat och dryck i lokalen. Därmed borde det undantag som restauranger har för nattarbete gälla även nattklubben, anser företaget.

Men den mat som serveras är frysta färdigrätter som värms i mikrovågsugn. Och det kan inte kallas restaurang, enligt förvaltningsrätten.

Ovanligt högt belopp

Enligt arbetsmiljölagen är sanktionsavgiften för brott mot dygnsvilan en procent av gällande prisbasbelopp för varje otillåten arbetstimme. För att inte beloppet ska bli ”orimligt högt” nöjer sig Arbetsmiljöverket med att bara beräkna avgiften på ett år.

Ursprungligen landade summan då på 10 168 920 kronor. Men när Ginger AB visat att de anställda haft två timslånga pauser mellan midnatt och klockan fem har sanktionsavgiften sänkts till 6,1 miljoner kronor.

Också det är ett ovanligt högt belopp. Ginger AB har förgäves bett myndigheterna att ta hänsyn till att den stora avgiften ”innebär en katastrof för bolaget och äventyrar bolagets existens”.

Förvaltningsrättens dom är inte enig. En av nämndemännen anser att restaurangverksamheten på klubben är en ”integrerad del av verksamheten”, och att klubben därför borde behandlas på samma sätt som restauranger.

Arbetet har förgäves sökt Ginger AB:s ombud, advokat Björn Hurtig, för en kommentar. Arbetet har inte lyckats nå Ginger AB:s ägare.