– Vi ruckar inte på en principfråga som rör allas löner, säger Peter Sjöstrand Målarnas avtalssekreterare till Målarnas Facktidning angående att förbundet tillsammans med de 12 andra LO-facken gått ut med sympativarsel för Kommunal.

– Varje motpart på arbetsgivarsidan som försöker sänka något av våra gemensamma krav ska veta att vi i samordningen har lovat varandra det här.

Målarna på Skellefteå måleri & golv samt Sandå Örebro gått ut i strejk den 28 juni klockan 12 och allt arbete inom måleriavtalets område omfattas av blockad. 

Blockaden stoppar också andra företag att ta över arbetet. De målare som går utbildning, har semester, är tjänstlediga eller sjukskrivna ska inte bryta sin ledighet, de omfattas inte av strejken förrän den dag de ska återgå i arbete.

Enligt Kommunal vill inte Gröna arbetsgivare acceptera märket när det gäller att höja lägstalönerna och låglönesatsningen genom att höja lönerna lite mer för de med lägre löner.

Accepterar inte ”spelregler”

Arbetsgivarorganisationen säger å sin sida att det är Kommunal som inte accepterar spelreglerna inom det så kallade märket, de löneökningar som fack och arbetsgivare inom industrin gjort upp om.

– Tyvärr har Kommunal inte samma syn på märkets normerande roll, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare i ett uttalande där han lägger till att Kommunal inte vill acceptera en avräkning för ökade kostnader som gör att märket skulle överskridas totalt sett. 

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog säger till Kommunalarbetaren:
– Det är helt korrekt att vi inte vill gå med på försämringar i våra löner och anställningsvillkor för att få löneökningar.

Kommunals strejk startar den 20 juni om parterna inte kommit överens. Varslet berör tolv arbetsplatser och ett par hundra medlemmar. Cirka 3 500 arbetar på Kommunals område inom golf och trädgårdsodling.

Artikeln är tidigare publicerad i Målarnas Facktidning som tillsammans med Arbetet och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.