Under 2022 anmäldes runt 35 400 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro. Det är en minskning med 3 600, eller 9 procent, jämfört med året innan. 

Samtidigt minskade antalet anmälda arbetssjukdomar med 44 procent, från 29 900 till 16 600. 

På pappret ser siffrorna glädjande ut. Men i själva verket handlar det om en återgång till läget före pandemin, skriver Arbetsmiljöverket i sin årliga rapport om arbetsskador.

Pandemin sabbade statistiken

Under 2020 gick antalet anmälda arbetsolyckor ned. Förklaringen var att ekonomin gick på lågvarv när virusrestriktioner präglade arbetslivet.

”Hela samhället och arbetsmarknaden påverkades genom att sysselsatta permitterades och allt fler arbetade hemifrån”, skriver Arbetsmiljöverket.  

Samtidigt sköt antalet arbetssjukdomar i höjden. Bakom det låg ökad smittspridning och anställda som fick covid-19 på jobbet. 

Branscherna med flest olyckor

Corona låg bakom ett högt antal arbetssjukdomar även 2021. Samtidigt fick viruset genomslag i statistiken över arbetsplatsolyckor.

Ett stort antal anställda inom vård och omsorg tvingades till sjukfrånvaro efter att ha fått biverkningar av vaccinet. 

”Då både åren 2020 och 2021 är så starkt påverkade av covid-19 pandemin, kan det många gånger var mer lämpligt att jämföra de anmälda arbetsskadorna 2022 med 2019, det vill säga före pandemin”, skriver Arbetsmiljöverket.  

Transport farligaste branschen

Av de som i fjol anmälde arbetsolyckor med sjukfrånvaro var drygt 20 300 män och 15 100 kvinnor.

I absoluta tal anmäls flest arbetsolyckor inom vård och omsorg. Räknat i antal anmälningar per 1 000 anställda är i stället transport och magasinering mest olycksdrabbat.

Bland män är det vanligast att förlora kontrollen över verktyg, maskiner eller fordon. Bland kvinnor handlar det om fall samt tunga lyft av patienter.. 

Unga män i åldrarna 16–24 år är den grupp som anmäler allra flest arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta. 

  Det är allvarligt att tusentals personer utsätts för farlig arbetsmiljö och drabbas av olyckor på arbetet, särskilt när vi vet att många olyckor skulle kunna förebyggas, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.