Matpriserna sjönk med 0,4 procent i maj jämfört med månaden innan.

Även priserna på energi blev lägre än i april. Dyrare blev det däremot med till exempel hotell och restaurangbesök.

Totalt sett sjönk inflationen till 6,7 procent i maj enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Månaden innan låg den på 7,6 procent, enligt måttet KPIF som Riksbanken använder när den talar om inflationsmålet på 2 procent.

Högre räntekostnader

Då är räntan bortrensad, alltså den delen som Riksbanken styr över. Räknar man in räntan i inflationen, ett mått som kallas KPI, blir den betydligt högre på grund av räntehöjningarna.

Räntekostnaden för bostadsrätter ökade till exempel med 4,4 procent jämfört med april.

Enligt KPI-måttet landade inflationen i maj på 9,7, något högre än förväntat. Enligt nyhetsbyrån Bloombergs hade analytikerna i genomsnitt väntat sig en KPI-inflation på 9,5 procent, uppger TT.

I april var den siffran 10,5 procent.