Vad är lågkonjunktur?

Enkelt kan det beskrivas som en period när det råder låg ekonomisk aktivitet. Det innebär att vi, och företagen, köper mindre både varor och tjänster och att företagen producerar mindre än de skulle kunna. Arbetslösheten blir då också högre.

Har vi lågkonjunktur nu?

Vi befinner oss troligen i första delen av en lågkonjunktur. Enligt Konjunkturinstitutet, som är den myndighet som analyserar den ekonomiska utvecklingen, går vi in i lågkonjunkturen under 2023 och fortsätter neråt tills vändningen kommer under 2025. Vi lämnar inte lågkonjunkturen förrän 2026, enligt senaste prognosen. 

Varför kommer vi hamna i en lågkonjunktur?

Vad som får ekonomin att bromsa in varierar. Den här gången har den höga inflationen med stigande räntor, den internationella energikrisen och kriget i Ukraina spelat en stor roll. Andra gånger kan det handla om lånebubblor som spricker som vid bostads- och bankkrascher, eller oväntade händelser som covidpandemin.

Hur vet man när det är lågkonjunktur?

Det finns inget absolut startdatum, eller något exakt mått, utan bara olika uppskattningar och beräkningar. Internationellt säger man ibland att när ekonomin krympt två kvartal i rad är det ett tecken på lågkonjunktur.

Vad betyder det att ekonomin krymper?

Kortfattat att BNP minskar. BNP betyder bruttonationalprodukt och är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land. 

Är det högkonjunktur igen när BNP ökar?

Nej, inte direkt när det vänder. Lågkonjunkturen fortsätter så länge som BNP understiger något som brukar kallas potentiell BNP.  Det är en framräknad nivå som anger hur högt BNP skulle kunna vara om man producerade så mycket som det går utan att öka inflationen – ett slags ekonomiskt jämnviktsläge. 

Då borde det väl vara enkelt att avgöra var i konjunkturen vi är?

Nej. Potentiell BNP påverkas av många olika faktorer som beräknas på olika sätt. Olika experter gör olika beräkningar och bedömningar. 

Hur påverkas vi av lågkonjunktur?

Generellt kan man säga att arbetsmarknaden försämras och fler företag går i konkurs. Arbetslösheten ökar och det blir svårare för unga att få sitt första jobb. Många får sämre ekonomi och minskar sin konsumtion.

Finns det något bra med lågkonjunktur?

Jo. Det kan ju vara bra för miljön att vi konsumerar mindre. Det brukar också ses som sunt att olönsamma företag går i konkurs och försvinner i lågkonjunkturer och att arbetsmarknaden på så sätt utvecklas. 

Hur kommer man ur en lågkonjunktur?

Förr eller senare vänder det och en återhämtning följer. Regeringen kan påverka genom att stimulera ekonomin på olika sätt, men företagen når också en punkt när de minskat produktionen så mycket att de måste öka igen för att varorna efterfrågas. Då måste de anställa. Människor får mer pengar att handla för och företagen producerar ännu mer, och så rullar det på fram till nästa vändpunkt då ekonomin börjar bromsa in igen. Det kallas konjunktur-cykel.