Att läsa LO:s nyligen uppdaterade välfärdsprogram är som att lyssna till en debatt från 1980. Ni minns den tid när rimlig pension och vård efter behov fortfarande var självklart för alla.

Det var innan de stora privatiseringarna genomfördes där inte minst Centern var pådrivande.

Och det här skapar funderingar.

Efter valet 2026 kan det mycket väl hända att både Centerns och Socialdemokraternas mandat behövs för ett regimskifte.

Men vilken politik ska de enas kring?

Nytt januariavtal otänkbart

Ett nytt januariavtal är otänkbart. De nyliberala inslagen i januariavtalet 2019 kunde aldrig förankras hos väljarna och besvikelsen gick ut över både Centern och Socialdemokraterna.

Därför bör partierna den här gången läsa LO:s nya välfärdsprogram i förväg. Då finns i alla fall en teoretisk möjlighet att enas.

Redan vid det första av LO:s krav ser vi dock problem. LO kräver att en non-profit-princip införs i vård, skola och omsorg och vi anar hur Centerledaren Muharrem Demirok bleknar av skräck vid dessa ord.

I januariavtalet lyckades ju Centern få in den häpnadsväckande klausulen att vinstuttagen över huvud taget inte skulle få diskuteras under mandatperioden.

Lättare att svälja Centerns krav

Lättare kan det vara för Centern att svälja LO:s krav på höjda statsbidrag till kommuner och regioner. Även centerstyrda kommuner lider under de konservativas neddragningar.

Höjd bemanning i välfärdsyrken och att införa fasta heltider som norm är troligtvis svårare. Centern är ju ett parti som kraftfullt drivit på uppluckringen av arbetsmarknadens regelverk.

På skolområdet kräver LO att skolpengen avskaffas till förmån för fast resursfördelning och att friskolors etableringsfrihet stoppas.

Var så god och svälj Muharrem Demirok. Det borde vara självklart. Skolor är samhällelig infrastruktur och kommuner måste få förutsättningar att kunna ta ansvar.

Vidare är det bra att LO påminner även Socialdemokraterna om att LSS är en rättighetslagstiftning. Personer med funktionsnedsättningar har rätt till det stöd de behöver för att kunna leva ett liv som andra.

Ta bort karensavdraget

Ta bort karensavdraget och höj sjukpenningen är andra LO-krav och LO vill också korrigera pensionssystemet genom höjd pensionsavgift och genom att återigen sänka åldersgränsen för allmän pension och garantipension till de tidigare åldersgränserna 61 respektive 65 år.

Som en uppmaning riktad direkt till Centern står till sist att de generella arbetsvillkoren måste förbättras.

Och – just det – att skattefinansierad sjukvård ska fördelas utifrån behov.

Men det ifrågasätter ni väl inte längre, Muharrem Demirok?