Anställda i Vellinge kommun har lägst sjukfrånvaro i Sverige. Det visar ny statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det är tredje året i rad som Skånekommunen toppar listan.

Förra året låg sjukfrånvaron bland de kommunanställda på 5,2 procent av den ordinarie arbetstiden i Vellinge. Det är nästan tre procentenheter lägre än snittet för samtliga kommuner som låg på 8,1 procent 2022.

En förklaring till de låga sjuktalen är att man har lagt delar av verksamheten på privata aktörer, enligt Liselott Lundin som är hr-direktör i Vellinge.

”Hälsoinventeringar två gånger om året”

Verksamheter där sjuktalen ofta är högre, som hemtjänst och särskilda boenden, kommer alltså inte med i statistiken för kommunanställda.

– Men vi jobbar också mycket med hälsofrågor tillsammans med företagshälsovården och våra chefer. Bland annat har vi hälsoinventeringar två gånger om året, säger Liselott Lundin.

Då träffas chefer, hr-strateg och företagshälsovården och går igenom sjuktal, rehabiliteringsbehov och om det finns främjande eller förebyggande insatser som behövs inom kommunens olika verksamheter.

”Vi trycker på chefernas ansvar”

Enligt Liselott Lundin är det ett sätt att fånga upp om det är något som sticker ut, eller om någon kan vara i behov av särskilda insatser.

– Sedan trycker vi mycket på chefernas ansvar i de här frågorna. Att det är chefen som måste vara uppmärksam, fånga upp och ha bra samtal med sina medarbetare. Här handlar det ju också om att skapa förtroende mellan chef och medarbetare, säger hon.

Ljusdal har högst sjukfrånvaro

Anställda i kommunen har också möjlighet att boka in två hälsosamtal med företagshälsovården varje år, utan chefens vetskap.

– Så jag skulle vilja säga att vi jobbar aktivt med de här frågorna, säger Liselott Lundin.

Högst sjukfrånvaro bland kommunanställda har Ljusdal, med 11,4 procent.

Sjukfrånvaro för kommunanställda 2022

Källa: Kolada