Vad är medling?

Det är ett sätt att lösa konflikter, där en person som inte är inblandad i tvisten går in och försöker få parterna att närma sig varandra. I arbetslivet är det vanligast i avtalsrörelsen, när löneökningar och anställningsvillkor ska spikas i nya kollektivavtal. Först när det gamla avtalet löpt ut upphör den så kallade fredsplikten och parterna får ta till stridsåtgärder, till exempel strejk. Då kan Medlingsinstitutet, myndigheten som ansvarar för medling, gripa in. 

När är det aktuellt med medling?

När det finns risk för stridsåtgärder, exempelvis strejk. Eller när en stridsåtgärd redan är i gång.
Parterna går nästan alltid med på medling, men Medlingsinstitutet kan tvinga dem, så länge de inte har ett avtal med en egen ordning för medling. Parterna kan också själva be om medling om de fastnat i förhandlingar om kollektivavtal. Men då måste båda vara med på det. 

Vem är medlare?

Det är Medlingsinstitutet som utser medlarna. Medlarna är inte anställda av myndigheten utan fristående. Ofta har de haft ledande positioner hos fack eller arbetsgivare och har själva förhandlat i tidigare avtalsrörelser. Medlingsinstitutet har också fyra fasta medlare. De har hand om lokala tvister på företag i olika delar av Sverige.

Irene Wennemo är vd för Medlingsinstitutet.
Irene Wennemo är vd för Medlingsinstitutet.

Vad är Medlingsinstitutet?

Myndigheten som ansvarar för just medlingen i arbetslivet. Den har tre huvuduppdrag. Att verka för en ”väl fungerande lönebildning”. Det innebär bland annat att se till att löneökningarna inte sticker i väg från det normerande industrimärket och att strejker och andra stridsåtgärder undviks. De andra två uppdragen är att medla i arbetstvister och att ansvara för lönestatistiken i Sverige.

Hur går medling till?

Medlarna kallar parterna till förhandling och går igenom båda sidors krav och synpunkter på varandras krav. Medlarna lägger fram förslag på lösningar. Målet är en lösning som gör att stridsåtgärder undviks. Och som bidrar till en ”väl fungerande lönebildning”. Drar det ut på tiden kan Medlings-institutet på begäran av medlarna besluta om att en part ska skjuta upp stridsåtgärderna de varslat om i max 14 dagar. Men det får bara göras en gång. 

Vad är Opo?

Det står för opartiska ordföranden. De är med och underlättar i förhandlingarna om det lönenormerande märket. Ett slags industriavtalets medlare, alltså. Men då jobbar de inte på uppdrag av Medlingsinsti-tutet, utan deras uppdrag regleras i avtal mellan industrins parter. De som är Opo är dock ofta även medlare hos Medlingsinstitutet. 

Vem bestämmer om medlingen misslyckas?

Om en av parterna i tvisten inte dyker upp till ett möte som medlarna kallat till eller på något annat sätt inte lever upp till sina skyldigheter i medlingen kan Medlingsinstitutet ställa krav och i värsta fall kräva vite. Men om medlarna misslyckas kan de inte tvinga på någon sin lösning. Då måste parterna försöka själva igen.

Antal medlingsärenden i förbundsförhandlingar:

Antal förlorade arbetsdagar till följd av konflikter vid större avtalsrörelser: