Klingskyddet saknades. Ändå kapades träfiberskivor med sågen.

Åklagaren menar att en korrekt riskbedömning från arbetsgivarens sida skulle ha lett till slutsatsen att klyvsågen inte skulle användas i befintligt skick. Nu förlorade i stället en arbetstagare ett halvt pekfinger. Dessutom skadades både lång- och ringfingret. 

Krävs på 100 000 kronor

Åklagaren kräver därför det jämtländska företaget på 100 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Kravet ställs i ett strafföreläggande, en möjlighet för företaget att godta boten utan rättegång.

Fler skadade fingrar

Även ett skånskt företag har nyligen tagit emot krav på 100 000 kronor för att en anställd skadat handen. Den yttersta delen av långfingret och nageln gick förlorade när fingret klämdes i ett rörsvetsverk. 

En tidigare riskbedömning hade visat att skydd för rörliga delar behövdes på maskinen. Ändå var inte sådana på plats när olyckan hände mer än ett halvår senare, enligt åklagaren.

Båda olyckorna inträffade 2021, men först nu har kraven riktats mot arbetsgivarna.