Världen över går trenden mot höjda pensionsåldrar.  

På vissa håll möter det omfattande protester. I Frankrike, där president Emanuel Macrons regering vill höja pensionsåldern från 62 till 64 år, har reformen satt hela samhället i gungning. 

I andra fall uteblir reaktionerna nästan helt. Som i Sverige. I år höjdes pensionsåldern, för personer födda efter 1957, till 66 år. 2026 höjs riktåldern ytterligare ett snäpp till 67 år.  

Jobba längre då vi lever längre

Från politiskt håll är argumentet att vi behöver jobba längre för att vi lever längre, och för att de äldre blir fler i förhållande till de yngre. Facken pekar i stället på att många i LO-yrken är utslitna långt innan de når pensionsåldern.

Internationellt är 65 år en vanlig pensionsålder. Den gäller till exempel i Belgien, Kanada, Chile, Finland, Japan, Nya Zeeland, Schweiz och Österrike. 

Men det finns länder som ligger både under och över. Här listar Arbetet de högsta och lägsta pensionsåldrarna.  

Länderna med högst pensionsålder

  • 67 år – Grekland, Island, Israel (62 år för kvinnor), Italien, Norge 
  • 66,3 – Nederländerna, Portugal
  • 66 år – Australien, Danmark, Irland, Sverige, Storbritannien, USA
  • 65,8 år – Spanien
  • 65,6 år – Tyskland  

Länderna med lägst pensionsålder

  • 57 år – Indonesien 
  • 60 år – Kina, Saudiarabien (55 år för kvinnor), Slovenien, Sydkorea med flera
  • 62 år – Colombia (57 år för kvinnor), Indien (för statsanställda), Malta, Ryssland (57 år för kvinnor) med flera
  • 62,7 år – Slovakien
  • 64 år – Tjeckien

Pensionsåldrar i världen

En rakt av jämföra pensionsåldrar i världen är svårt. Exempelvis är det inte bara pensionsåldern som spelar roll, utan även hur generösa pensionsutbetalningarna är.  

I vissa fall, som i Sverige, syftar det vi allmänt kallar pensionsålder på den ålder då alla ersättningar blir tillgängliga. Svenskar kan ta ut allmän pension från 63 års ålder men garantipension, inkomsttillägg och bostadstillägg först vid 66 års ålder. 

I vissa länder på listan – som Indien, Indonesien och Colombia – jobbar en majoritet i den informella sektorn. Även om pensionsåldern är låg är det alltså en minoritet som faktiskt får pension. 

I andra länder jobbar människor längre än vad som krävs för att bli berättigad pension. I Sydkorea är pensionsåldern 60 år, men en genomsnittlig anställd går i pension först vid 65,3 års ålder. Dessutom jobbar sydkoreaner 1 915 timmar per år, jämfört med svenskarnas 1 444 timmar per år. 

Turkiet avskaffade nyligen den allmänna pensionsåldern. Sedan januari 2023 är i stället kravet för pension 25 år av heltidsarbete för män och 20 år för kvinnor. Flera andra länder tillämpar liknande system.

Dessutom finns frågan om hur lång livstid som återstår efter pensionen. År 2021 kunde genomsnittssvensken se fram emot 20,5 år som pensionär. Motsvarande siffra i Indonesien var 12,3 år.