Bara i november stoppade skyddsombud arbete i omsorgen på grund av hot och våld vid minst sju tillfällen. Sedan dess har ytterligare några sådana stopp lagts.

– Det är åt helvete för mycket. Man ska inte utsättas för hot och våld på sin arbetsplats, då har något fallerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet från arbetsgivarsidan, säger Peter Larsson, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

Skyddsombudens yttersta verktyg är att lägga ett skyddsstopp. Då måste arbetet pausas tills arbetsgivaren åtgärdat situationen eller Arbetsmiljöverket bedömt risken.

Den yttersta konsekvensen av våld inom omsorgen inträffade den 17 november förra året. En ung, anställd kvinna mördades av en boende på ett LSS-boende i Enköping. 

Samma dag meddelade ett skyddsombud i Småland att arbetet med en brukare på ett gruppboende skulle stoppas om personen inte flyttats inom några dagar.

Peter Larsson, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

Strypgrepp och knuffar

Några månader tidigare hade samma brukare knuffat omkull en anställd som sedan blivit ryckt i håret och sparkad. I november uppger Kommunal att arbetsgivaren har haft tid för åtgärder men att det bara rullat på. ”Nu är det nog”, skriver skyddsombuden och kräver ändring för ”både medlemmarnas och brukarens skull”.

Situationen i Småland är ett av tio skyddsombudsstopp om hot och våld i hemtjänst och boenden som anmälts till Arbetsmiljöverket sedan början av november. Det kan finnas fler, alla anmäls inte till myndigheten.

I flera av anmälningarna nämns strypgrepp. Från hemtjänsten beskrivs hur brukare eller anhöriga låst dörren och blivit hotfulla eller våldsamma, med bland annat knuffar och spott.

I ett fall i hemtjänsten uppges knivhot och knytnävsslag ha förekommit. 

Ett misstänkt mordförsök inträffade på ett gruppboende i västra Stockholm förra veckan.

”Hade gått att undvika”

Skyddsombudet på en servicebostad skriver att personalen saknar utbildning för att möta en ny boende, att tillräcklig riskbedömning inte gjorts. 

Peter Larsson på Kommunal lyfter just fullödiga riskbedömningar som nyckeln till att undvika sådana här situationer. 

– Hade man riskbedömt ordentligt hade man kunnat undvika nästan alla de här problemen.

I några fall visar handlingarna att situationen har eskalerat en längre tid. Exempelvis har en anhörig till en brukare i hemtjänsten först klagat på personalen, sedan blivit hotfull och till sist våldsam.

– Om det kommer till arbetsgivarens kännedom att en anhörig är våldsam eller hotfull mot personal får arbetsgivaren antingen följa med till brukaren eller sätta in väktare, säger Peter Larsson.

I två fall visar handlingarna att en lösning med väktare varit aktuell.