”Vi ska rädda jobben, kriminella företag får nobben”, skanderas det utanför Näringslivets Hus på Östermalm i Stockholm vid lunchtid på tisdagen.

En annan ramsa säger att ”avtalen ska följas – inga pengar döljas”.

Runt hundra personer har samlats utanför entrén till huset där Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivarorganisationer har kontor. Fack och arbetsgivare i byggbranschen, Byggnads och Byggföretagen, ska just presentera sina krav för varandra inför förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Det brukar ske mer i tysthet, men i år har byggnadsarbetare rest hit från bland annat Östergötland och GävleDala för att göra sig hörda redan inför förhandlingarna.

Lönekampen – spelet om avtalsrörelsen

Löner & Avtal

”Tar inte mer skit”

– Det känns lite mer taggat i år, nu tar vi inte mer skit. Det kriminella måste bort från branschen, säger betongarbetaren Alexander Westberg som åkt upp från Norrköping för att vara med på demonstrationen.

Han säger att många kringgår avtalen, att företag inte har koll på vilka som är på deras byggen.

En efter en som Arbetet pratar med på demonstrationen lyfter just kriminaliteten och kedjorna av underentreprenörer.

Kurt Stafsudd är pensionär sedan ett par år, men har ändå varit engagerad i att förbereda manifestationen. 

– Det är för gamla kamraters skull, att de ska ha bra villkor, säger han.

Pensionären Kurt Stafsudd har engagerat sig i förberedelserna av tisdagens demonstration.

Arbetstider het fråga

Han har varit i byggbranschen sedan 70-talet och beskriver en utveckling mot färre fasta jobb och fler underentreprenörer. 

– Många företag har en vit front, men några led ner i underentreprenörskedjan är det en resa utför.

Bakom en flagga med Byggnads ungdomsorganisation Unga Byggares symbol står snickaren Lukas Messing. Han har tagit ledigt från jobbet med att sätta takfönster på ett nybygge i Sollentuna för att vara här.

– Det är för att stötta våra representanter.

Han tycker att en viktig fråga är hur arbetstid får förläggas. Och när de båda sidornas krav inför förhandlingarna presenteras lyfts just det här av både fack och arbetsgivare. Byggnads vill ha större inflytande över hur arbetstiden förläggs, arbetsgivarna vill i stället ha vidare ramar.

Snickaren Lukas Messing, betongarbetaren Peter Eriksson och snickaren Erik Hallén från Unga Byggare.

Kräver 4,4 procent

Byggnads lyfter också frågan om arbetslivskriminalitet och vill stoppa långa underentreprenörskedjor. Man vill att företag ska behöva utföra huvuddelen av arbetet med egen personal för att få anlita underentreprenörer eller bemanningsföretag.

– Våra avtalskrav är väl förankrade i byggnadsarbetarnas önskan om en byggbransch där kollektivavtalen gynnar seriösa, innovativa företag och hindrar fuskare och rent kriminella, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin enligt ett pressmeddelande.

Byggnads lönekrav är i linje med LO-förbundens samordnade krav om en ökning på 4,4 procent. De Arbetet pratar med lyfter inte den frågan i första hand.

– Men det är klart att det är viktigt. Kravet är för lågt, det finns pengar, säger Alexander Westberg.

Jonna Johansson Velin och Alexander Westberg har åkt från Norrköping för att delta i demonstrationen.

”Ansvar för sysselsättning”

Han har rest från Norrköping tillsammans med bland andra snickaren Jonna Johansson Velin. Hon är bekymrad över hur pensionsåldern höjs.

– Vi är i en fruktansvärt slitsam bransch, det är inte många som orkar till pensionen.

För tillfället går hon på lönegaranti, eftersom hennes arbetsgivare gått i konkurs.

Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind betonar i ett pressmeddelande just det bistra konjunkturläget.

– Vi ser redan att antalet varsel och konkurser ökar kraftigt. Parterna har det yttersta ansvaret för att trygga sysselsättningen och skydda branschens långsiktiga kompetensförsörjning. Det kräver satsningar på ökad konkurrenskraft och att vi värnar märket, säger han.

Byggavtalet löper ut sista april

Märket är den lönenivå som industrins parter enas om och som brukar bli styrande för övriga arbetsmarknaden.

Flaggor rullas samman och demonstranterna lämnar Näringslivets Hus en efter en. Nu startar förhandlingarna, det nuvarande byggavtalet löper till sista april.

En kvinna med en liten hund i koppel kryssar fram mellan de byggnadsarbetarna som står kvar och undrar vad det är frågan om.

– Vi vill ha rättvisa, svarar Kurt Stafsudd.

– Jaså, är det det.