Från och med 2023 höjs pensionsåldern. Nu måste du ha fyllt 66 år för att få garantipension och bostadstillägg, mot tidigare 65 år.

Som en anpassning till höjd pensionsålder betalas sjukersättning ut till 66 års ålder.

Men det tillägg till sjukersättningen som du kan få från den kollektivavtalade sjukförsäkringen (AGS) hänger inte med. Det tar slut när du fyller 65.

Det här har arbetare som är födda tidigt på året redan märkt.

– Medlemmar ser att deras sjukersättning från Försäkringskassan fortfarande betalas ut, medan ersättningen från AGS-försäkringen inte längre kommer, säger Renée Andersson, utredare och försäkringsexpert vid LO.

3 000 med sjukersättning blir 65

Drygt 3 000 LO-medlemmar som har sjukersättning kommer att fylla 65 år under 2023. För många av dem handlar det om uppåt 3 000 kronor före skatt som plötsligt faller bort, för somliga ännu mer.

Problemet gäller privatanställda arbetare (för kommunalt anställda höjdes åldersgränsen i försäkringen till 66 år vid årsskiftet). Också privatanställda som har sjukpenning och fyller 65 år kommer att märka att ersättningen från AGS försvinner, även om summorna är mindre än för dem som har sjukersättning.

– I november begärde vi förhandlingar med Svenskt Näringsliv för att höja åldersgränsen i AGS, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– De svarade att de inte tänker förhandla förrän märket är satt i vårens avtalsrörelse. Det är inte en förhandlingsvägran, så vi kan inte ta dem till domstol.

Lönekampen – spelet om avtalsrörelsen

Löner & Avtal

Arbetsskadade kan förlora pengar

Också de som är arbetsskadade och har livränta kan förlora pengar på de nya åldersgränserna.

Försäkringskassan betalar ut livränta tills de fyller 66, men den ”extra” livräntan från den kollektivavtalade försäkringen (som kallas TFA) trappas ner från 65 år.

Omkring 50 personer berörs under 2023.

Att åldersgränserna för garantipension, sjukersättning och andra ersättningar skulle höjas har varit känt länge. Varför begärde LO förhandling först i november 2022?
– LO ville först vänta in ett beslut om samordnade krav i vårens avtalsrörelse, svarar Renée Andersson.

Vill förhandla pension

LO vill även förhandla om den kollektivavtalade pensionen, som kallas Avtalspension SAF-LO.

LO:s krav är att man ska tjäna in pension så länge man har rätt att jobba kvar enligt lagen om anställningsskydd (för närvarande 69 år). I dag upphör inbetalningarna till pensionen vid 65 år.

Svenskt Näringsliv har valt att inte kommentera.