I Tidöavtalet som Sverigedemokraterna slutit med regeringen tas tydliga steg mot ett angiveri- och kontrollsamhälle.

Ett av avtalets mest hårresande exempel är förslaget att anställda i välfärden som möter papperslösa människor i sin yrkesutövning ska vara skyldiga att agera kontrollanter och ange dessa till polis och Migrationsverket. 

”Förslaget är fullkomligt omänskligt”

För mig är det glasklart att vare sig socialarbetare, personal i förskolan eller bibliotekarier ska vara angivare av utsatta människor. Förslaget är fullkomligt omänskligt och omöjliggör de offentliganställdas roll i demokratin och deras yrkesutövning.

Välfärdspersonal ska fokusera på att leverera välfärd, inte att förverkliga blåbruna drömmar om ett angiverisamhälle.

Som regeringsbärande parti står Moderaterna bakom förslaget. De skräder inte i sina ord om hur skuggsamhället växer trots att de i skrivande stund inte vet hur många som vistas i landet utan tillstånd. 

Risk för splittring i personalgrupper

Vi vet att angiveriförslaget kommer skapa splittring i samhället och att det riskerar att skapa splittring i personalgrupper i kommunernas verksamheter.

Vem vill tjalla på den arbetskamrat som inte angett ett barn på förskolan, vad händer med arbetslaget där någon faktiskt gjort det?

Tystnadskulturen många kommunala organisationer kämpar med kan alltid bli värre och detta förslag kommer förstöra tilliten inom och till våra offentliga verksamheter.

Protesterna mot detta inhumana förslag har varit omfattande. Bland annat skrev över 4 000 vårdanställda i december under en debattartikel i Aftonbladet där de varnar för att slottsavtalets förslag ”kommer att få en allvarlig inverkan på både våra patienter och på vår arbetsmiljö”. 

Offentliga arbetsmiljöer har urholkats

Vad slottspartierna gör är att elda på en utveckling med skenande klyftor och splittring där välfärden förvägras de resurser den skulle behöva och olika grupper i stället ställs mot varandra.

Vi är på ett sluttande plan, välfärden har utsatts för nedskärningar och privatiseringar som urholkat våra offentliga arbetsmiljöer och bidragit till ett samhälle som allt fler finner otryggt. 

Regeringen verkar nu köra ett gatlopp om vem som mest kan skylla välfärdens problem på flyktingar. Men ansvaret för urholkandet av välfärden ligger på högerpartierna, oavsett hur många dimridåer de försöker sprida ut.  

Personalen gör att välfärden fungerar

Personalen är avgörande för att välfärden ska fungera. Samtidigt är resursbehoven mycket stora i de ekonomiska kristider vi idag lever i med inflation och växande fattigdom. Den budget som regeringen lagt för 2023 innebär nedskärningar i kommuner och regioner på åtskilliga miljarder.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har beräknat att det krävts ett tillskott på 20 miljarder enbart för att säkra välfärdsverksamheterna runt om i landet. 

Yrkesgrupper som redan i dag är hårt belastade riskerar neddragningar i sina verksamheter. Det är tydligt att den SD-ledda regeringens vision är att jaga utsatta människor ut ur landet och att resten kan kvitta. 

Rödgröna styret vill satsa på bättre arbetsvillkor

Göteborgs stads personal är anställda för att värna den offentliga välfärdens demokratiska uppdrag.

Vi i det rödgröna styret prioriterar våra anställda och vill satsa på bättre arbetsvillkor, löner, en rimlig arbetsmiljö och fler arbetskamrater.

Ett starkt samhälle skapar vi med en utbyggd välfärd. 

Vår personal är direkt avgörande för att leverera välfärd till göteborgarna, därför kommer vi motarbeta detta förslag och prioritera att de anställda i Göteborgs stad inte ska medverka till angiveri och splittring.