I tisdags strandade avtalsförhandlingarna i den finska industrin.

Då hade arbetsgivarna erbjudit löneökningar på 6,6 procent över två år. Men Industrifacket kräver mer. 

Nu strejkar 7 300 anställda veckan ut. Ett femtiotal arbetsplatser berörs på företag som ABB, Sandvik och Outokumpu. 

– Elen, maten, bränslet, alla priser har stigit. Man hör på jobbet folk säga att det nu börjar på allvar bli svårt att betala räkningar, säger Jan Lindevall, klubbordförande på ABB Smart Power i Vasa, till Industrifackets tidning Tekijä.

Elda på infaltionen

Arbetsgivarna i Teknologiindustrin varnar för att högre löneökningar riskerar att elda på inflationen. Facket kontrar med att reallönerna i fjol föll mer än vad de gjort på 60 år. 

Liksom i Sverige har löneökningarna i industrin traditionellt utgjort ett riktmärke för den finska avtalsrörelsen.

Men i mitten av december beslutade Finlands fackförbunds centralorganisation (FFC), motsvarande LO, om en ny form av samordning. Medlemsförbunden ska gemensamt ta ställning till Industrifackets avtal innan det undertecknas.   

– För att trygga medlemmarnas köpkraft måste samarbetet intensifieras inom alla avtalsbranscher, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta till de finska socialdemokraternas tidning Demokraatti

– Målet är ett brett samarbete som ger medlemmarna ett resultat som är jämförbart med den löneuppgörelse som uppnåddes inom industrin i Tyskland, slår Eloranta fast.

IG Metall fick 8,5 procent

Det tyska industrifacket IG Metall tecknade i november avtal om löneökningar på 8,5 procent över två år. Dessutom ingick en skattefri engångsersättning på motsvarande 34 000 kronor till alla anställda.  

Med andra ord är det bäddat för en turbulent avtalsrörelse i grannlandet. Förutom Industrifacket strejkar även Elektrikerförbundet och tjänstemannafacken PRO och YTN under veckan. 

Industrifacket dessutom har varslat om ytterligare två, större, strejker under februari. På ABB i Vasa tror Jan Lindevall att det kommer att behövas.

– Det räcker nog inte med en våg, tror jag. Det är dags att köra på en hård linje, vi har gått så länge på högst 2 procent per år. Folk här tycker om att det den här gången verkar som om facket har kört på hård linje, säger han till Tekijä.

Fler strejker på gång i Finland

Industrifacket har varslat om nya strejker 8–10 samt 15–17 februari. 

Även Elektrikerförbundet har varslat om strejker i industrin under samma datum. 

Transportfacket AKT har inlett en övertidsblockad inom stuveribranschen från den 1 februari och varslat om strejk i fyra branscher från den 15 februari.

Servicefacket PAM har inlett en övertidsblockad inom handeln och har varslat om fyra strejker. Den första väntas bryta ut den 6 februari.

Byggnadsförbundets styrelse har gett förbundsledningen fullmakt att inleda stridsåtgärder. En eventuell strejk bryter tidigast ut i mars. 

Källa: FFC