När fritösen inne på Maxrestaurangen i Växjö skulle renas gick det fel och 177 grader varm frityrolja svämmade över och ner på golvet. 

Precis bredvid stod en anställd som skulle fritera kyckling. Frityroljan forsade över den anställdas fot och personen fick brännskador.

Personen behövde genomgå en hudtransplantation och tvingades vara sjukskriven i en månad. 

Företagsbot för arbetsmiljöbrott

I efterhand kom det fram att det löpande underhållet av maskinen inte skötts ordentligt. Det framgår av ett beslut från riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema.

Företaget får därför betala en bot på 200 000 kronor för arbetsmiljöbrott. 

Fritösen hade slitage på hjul och plåtar och en bit var feljusterad. Det ledde till att ”fritösen har överfyllts med olja och oljan har svämmat över”, skriver åklagaren. 

Han konstaterar också att olyckan sannolikt inte skulle ha hänt om företaget haft fungerande rutiner för att löpande underhålla fritösen.

Max Burgers har accepterat företagsboten.