Det var i december 2019 som tidningsbudet reste till Nigeria. Han hade då beviljats semester för drygt en vecka, men var i stället borta från jobbet i en och en halv månad.

Redan före resan hade budet sjukskrivit sig. Enligt honom själv var hade han sedan varit inlagd på sjukhus i Nigeria och därför inte kunnat flyga hem och återgå till jobbet i tid.

Arbetsgivaren trodde dock inte på mannen utan avskedade honom på grund av olovlig frånvaro.

Arbetsgivaren hävdar bland annat att tidningsbudets sjukintyg från Nigeria var falskt eftersom sjukhuset inte existerade i några register.

Går på arbetsgivarens linje

Mannens fackförbund Transport stämde då arbetsgivaren i Arbetsdomstolen och krävde att avskedandet skulle ogiltigförklaras.

Enligt mannen själv, existerar sjukhuset och han uppger att det är vanligt med sjukhus i Nigeria som inte är en del av det officiella systemet.

Nu har fallet avgjorts av Arbetsdomstolen som går på arbetsgivarens linje.

Domstolen slår fast att flera omständigheter talar emot tidningsbudets historia. Dels att biljetterna fram och tillbaka mellan Sverige och Nigeria var bokade i förväg, dels att han ska ha skrivits ut från sjukhuset just i samband med att han hade en sedan tidigare bokad resa hem.

Arbetsgivaren hade därmed rätt att avskeda mannen.