Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges efter behov. Den som är sjukast ska få vård först.

Men denna gamla paragraf ser nu ut att helt försvinna.

Häromdagen tog de konservativa partierna i riksdagens socialutskott nämligen nästa steg mot en nedmontering, liksom man tidigare obstruerat mot att vård ska ges utifrån alla människors lika värde, vilket också står i vår snart uttjänta lagbok.

En ny prioriteringsordning ska in där snabb vård inte ska ges efter behov utan efter betalningsförmåga.

Bakgrunden är att socialutskottet häromdagen behandlade ett socialdemokratiskt försök att mildra effekterna av den explosionsartade ökningen av privata sjukförsäkringar.

Den som kan betala ska få gå före

Enligt förslaget, som den avgående S-regeringen lade när de äntligen blivit av med Centerns januariavtal och innan de konservativa vann valet, skulle privata vårdbolag tvingas garantera att människor utan privat sjukförsäkringar inte halkar efter i den offentligt finansierade vården.

Helt enkelt att lagens portalparagraf fortfarande ska följas.

Men icke.

Den konservativa majoriteten i riksdagens socialutskott gjorde tummen ned. Privata vårdföretag ska visst få skyffla undan icke privat betalande patienter i städskrubbar eller var de nu placeras medan de väntar på att de som betalar privat ska gå före.

Den officiella förklaringen högermajoriteten ger till avslaget är att effekterna av Socialdemokraternas förslag blir svåra att bedöma.

Sanningen är snarare att man inte vill ha de effekter förslaget för med sig, det vill säga man vill inte ha en vård efter behov.

I det nya konservativt styrda Sverige är det ett mål i sig att den som kan betala ska få gå före.

De privata försäkringarna måste bort

Det tillhör den skiktning av befolkningen mellan hög- och lågavlönade, och mellan arbetare och chefer, en skiktning i status och tillgång till snabb och kvalitetssäkrad vård och utbildning som högerpartierna medvetet är på väg att införa.

Eller som Lagrådet skriver i sitt yttrande över förslaget, det ligger ju i sakens natur att en försäkring tecknas för att den som försäkringen avser ska få vård snabbare än den utan försäkring.

Det är bra att Socialdemokraterna försvarar rätten att få vård utifrån behov i stället för rikedom.

Men det enda sättet att garantera vård efter behov är naturligtvis att över huvud taget inte blanda in några privata försäkringar i offentligt finansierad sjukvård.

Vi måste inse att mellan högerns krav på vård efter rikedom och linjen att ge vård efter behov finns ingen kompromiss.